Nyheter

Skrinne kår for oppdragstakere

Antall oppdragstakere øker. Dette skjer ofte uten innblanding fra de tillitsvalgte.

Nettsider for fagforeninga – enkelt og moro

Har din fagforening egne nettsider? Muligheten er i alle fall der. Og det er ikke vanskelig! Siden 2009 ha hele 330 fagforeninger fått egne hjemmesider. Det er dessuten morsomt å legge ut saker på nettet, forteller nettredaktør Oddveig Hebnes (57) fra Sandnes.

Normalarbeidsdagen – Gull verdt

Normalarbeidsdagen gir faste og forutsigbare rammer for folks arbeids- og privatliv. Den er dessuten god for helsa vår.

Kommunen vil privatisere – hva gjør du?

Arbeidet mot privatisering bør pågå hele tida. Målet må være å hindre at forslag om konkurranseutsetting og privatisering i det hele tatt kommer opp. Fagforeninga må likevel ha en strategi for hva de gjør om slike forslag kommer.

Allmenngjøring av tariffavtaler

I 1993 vedtok Stortinget Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Det sikrer utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

Du kan stoppe sosial dumping

Gjør sosial dumping til en valgkampsak! Adeccoskandalen avslørte blant annet det store omfanget av innleide vikarer i kommunene. Det kan vi gjøre noe med.

Innsyn i offentlige kontrakter

Lov om rett til innsyn i offentleg verksemnd (offentleglova fra 1. januar 2009), har regler om innsynsrett i offentlige dokumenter.

Vårrengjøring - fra papir til nett

Fagforbundet har passert 320 000 medlemmer og det gjenspeiler seg i mangfoldet og mengden av trykksaker forbundet har.

– Vær nysgjerrig

Ellen Tove Dahle Vorpenes er ansatt som sekretær i Fagforbundet Møre og Romsdal. Hun har erfaring med å lære opp Fase2-deltakere i hvordan de kan sette seg inn i arbeidsplassens økonomi.

Påvirkning og medbestemmelse

En viktig jobb for tillitsvalgte er å påvirke beslutningstakere. Ikke minst i sammenhenger der det er viktig å overbevise kommunens politiske og administrative ledelse om at privatisering ikke er klokt.

Ny verktøykasse: På jakt i den store selskapsjungelen

Kommersielle selskaper erobrer den norske velferdsstaten, og de har plantet sugerørene godt i fellesskapets kasser. Hvordan kan vi synliggjøre dette?

Synlig i lokalsamfunnet

Det å være en synlig, positiv kraft i lokalsamfunnet, er ikke så hokuspokus som det kanskje høres ut. Selv om hovedoppgaven er å sikre lønns- og arbeidsforholdene til medlemmene, har alle Fagforbundets fagforeninger noe ekstra å by på.

Synlig på arbeidsplassen

– Hopp i havet, lød utfordringa fra Fagforbundets avdeling 019 i Stavanger. Den tillitsvalgte hadde dykkersertifikat, tilgang på utstyr og inviterte ansatte i SFO, barnehage og skole til å hoppe inn i det ukjente i fjor høst.

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse-7877

Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte rett til å fortsette arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver.

Varsling - en del av ytringsfriheten

Hensikten med reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er å bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold. Reglene skal fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.

Når og hvorfor tvister vi?

Med tvistesak tenker vi på tvist (uenighet) om tolkning eller anvendelse av bestemmelser i tariffavtalen.

Fagforbundets medlemsportal

15. september lanseres Fagforbundets egne medlemssider på nettet. Portalen vil bedre medlemstilbudet og forenkle kommunikasjonen mellom tillitsvalgte, forbundet og medlemmene.

Fravær på grunn av transporthindringer

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker dersom du ikke rekker tilbake på jobb på grunn av innstilte fly eller andre transporthindringer?

Ny ordning gir lavere ytelser

Fra 1. mars 2010 er en ny ytelse kalt arbeidsavklaringspenger tatt inn i Folketrygdloven kapittel 11. Målsettinga er å få flere i arbeid og færre på trygd. Flere mottakere vil få lavere stønad.

Viktige verktøy i HMS-arbeidet

Både verneombudene og arbeidsmiljøutvalgene er forankra i arbeidsmiljøloven (AML).