Nyheter

Søksmålsfrister for ulovlig midlertidige ansettelser

Jobben dere tillitsvalgte gjør for å kreve medlemmer fast ansatt er flott. Mange av sakene blir løst ved at dere og arbeidsgiver ordner opp, men noen ganger må saken hele veien til rettsvesenet - og da var det disse søksmålsfristene igjen som det gjelder ikke å snuble i.

11.06.2012

Vernetjenestens rolle i mobbesaker

Mobbing er et økende problem i arbeidslivet, og stadig flere arbeidstakere faller utenfor på grunn av mobbing/trakassering. Nulltoleranse må flagges tydelig.

16.05.2012

Nådeløse søksmålsfrister

Det hviler noe trygt over arbeidsmiljøloven. Men på ett område er den nådeløs: Oversitter vi søksmålsfristene, mister vi retten til å prøve saken for domstolen. Uansett årsak. Uansett hvem som måtte ha skylda.

14.05.2012

Nytt og nyttig i tillitsvalgtportalen

Medlemsportalen er i ferd med å bli enda mer uunnværlig for deg som er tillitsvalgt. Mye nytt og nyttig!

10.04.2012

Vokt dere for foreldelsesfristen

Har medlemmer pengekrav mot arbeidsgiver, husk den alminnelige foreldelsesfristen på tre år.

09.04.2012

Skrinne kår for oppdragstakere

Antall oppdragstakere øker. Dette skjer ofte uten innblanding fra de tillitsvalgte.

07.02.2012

Nettsider for fagforeninga – enkelt og moro

Har din fagforening egne nettsider? Muligheten er i alle fall der. Og det er ikke vanskelig! Siden 2009 ha hele 330 fagforeninger fått egne hjemmesider. Det er dessuten morsomt å legge ut saker på nettet, forteller nettredaktør Oddveig Hebnes (57) fra Sandnes.

19.01.2012

Normalarbeidsdagen – Gull verdt

Normalarbeidsdagen gir faste og forutsigbare rammer for folks arbeids- og privatliv. Den er dessuten god for helsa vår.

03.11.2011

Kommunen vil privatisere – hva gjør du?

Arbeidet mot privatisering bør pågå hele tida. Målet må være å hindre at forslag om konkurranseutsetting og privatisering i det hele tatt kommer opp. Fagforeninga må likevel ha en strategi for hva de gjør om slike forslag kommer.

06.10.2011

Allmenngjøring av tariffavtaler

I 1993 vedtok Stortinget Lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Det sikrer utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

12.09.2011

Du kan stoppe sosial dumping

Gjør sosial dumping til en valgkampsak! Adeccoskandalen avslørte blant annet det store omfanget av innleide vikarer i kommunene. Det kan vi gjøre noe med.

22.08.2011

Innsyn i offentlige kontrakter

Lov om rett til innsyn i offentleg verksemnd (offentleglova fra 1. januar 2009), har regler om innsynsrett i offentlige dokumenter.

15.06.2011

Vårrengjøring - fra papir til nett

Fagforbundet har passert 320 000 medlemmer og det gjenspeiler seg i mangfoldet og mengden av trykksaker forbundet har.

10.05.2011

– Vær nysgjerrig

Ellen Tove Dahle Vorpenes er ansatt som sekretær i Fagforbundet Møre og Romsdal. Hun har erfaring med å lære opp Fase2-deltakere i hvordan de kan sette seg inn i arbeidsplassens økonomi.

07.04.2011

Påvirkning og medbestemmelse

En viktig jobb for tillitsvalgte er å påvirke beslutningstakere. Ikke minst i sammenhenger der det er viktig å overbevise kommunens politiske og administrative ledelse om at privatisering ikke er klokt.

03.03.2011

Ny verktøykasse: På jakt i den store selskapsjungelen

Kommersielle selskaper erobrer den norske velferdsstaten, og de har plantet sugerørene godt i fellesskapets kasser. Hvordan kan vi synliggjøre dette?

28.02.2011

Synlig i lokalsamfunnet

Det å være en synlig, positiv kraft i lokalsamfunnet, er ikke så hokuspokus som det kanskje høres ut. Selv om hovedoppgaven er å sikre lønns- og arbeidsforholdene til medlemmene, har alle Fagforbundets fagforeninger noe ekstra å by på.

31.01.2011

Synlig på arbeidsplassen

– Hopp i havet, lød utfordringa fra Fagforbundets avdeling 019 i Stavanger. Den tillitsvalgte hadde dykkersertifikat, tilgang på utstyr og inviterte ansatte i SFO, barnehage og skole til å hoppe inn i det ukjente i fjor høst.

02.12.2010

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse-7877

Ved virksomhetsoverdragelse har de ansatte rett til å fortsette arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver.

15.11.2010

Varsling - en del av ytringsfriheten

Hensikten med reglene om varsling i arbeidsmiljøloven er å bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold. Reglene skal fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet.

19.10.2010