Nyheter

Miljøterapikonferansen 30.-31. oktober - Scandic Oslo Airport

En konferanse for deg som arbeider som praktiker eller leder innen miljøterapi. Miljøterapikonferansen er en møteplass for faglig påfyll for de fleste som arbeider som miljøterapeut, uavhengig av fagbakgrunn.

10.06.2019

Aktivitører - gratulerer med dagen!

Dere bidrar hver dag til aktiviteter og livsglede for tusenvis av mennesker. Gratulerer med aktivitørdagen 7. juni!

04.06.2019

Ikke pek på maleriene med gåstokken!

Men så lenge ingen kommer borti bildene, er det meste lov når det er kunstomvisning for personer med demens ved KODE 4-galleriet i Bergen.

20.04.2018

Husk å mate hjernen med kultur!

Det er oppskriften på et godt og langt liv, sier Gunnar Bjursell ved Karolinska Institutet i Stockholm.

19.04.2018

Musikk og trening gir mening

Prøv Nasjonalforeningen for folkehelsens gratis opplegg for musikk, minner og trening! Nettsiden er en veileder til alle som vil bidra til aktivitet for personer med demens.

30.11.2017

Kulturelt tilpasset eldreomsorg også for samer

Festtalene har stilnet etter at samefolket hadde nasjonaldagen sin den 6. februar. Nå er det hverdagen som må tas i bruk for å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester i alderdommen, noe ikke minst eldre samer er opptatt av.

29.03.2017

Vårens flerfaglige møteplass

De to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg smelter sammen på en felles arena i Bergen 25. - 26. april. Påmeldingen er i gang!

27.01.2017

Dyr og born verkar som medisin for folk med demens (Fagbladet)

Når dei gamle ikkje lenger kan reise på dyrsku´n i Seljord, kjem bøndene med dyra til Nome sjukeheim.

18.09.2016

Her er apparatet som får de eldre til å høre hverandre (Fagbladet)

På Asker bo- og omsorgssenter er det ingen som roper for å bli hørt. Her prater beboere og ansatte rolig til hverandre, og alle hører hva som blir sagt.

12.09.2016

Bedre og bedre dag for dag (fagbladet.no)

Hver uke ror de utpå et av vannene i Østmarka og sykler til en kjent europeisk by. Alltid med Mette Nordberg og Danse-Lars som faste følgesvenner. Og hver eneste uke avslutter de sittedansen med «Bedre og bedre dag for dag».

13.06.2016

Gamle bilder hjelper på husken (fagbladet.no)

Da Jette Fuglsangs mor flyttet inn på sykehjem, oppdaget hun at de unge pleierne ikke kjente byen slik den var før. Dermed falt mange temaer for samtaler bort.

07.12.2015

Lærerikt besøk i demenslandsby

Styret i Seksjon helse og sosial var i begynnelsen av oktober på besøk i demenslandsbyen Hogeweyk i Wesp utenfor Amsterdam. Besøket var i regi av The European Council of Practical Nurses (EPN).

22.10.2015

– Det går så godt (fagbladet.no)

Brukerne med demens blir møtt med vennlige smil og full aksept når de kommer til dagsenteret i Svolvær. «Det går så godt» er replikken som forteller at det ikke er så farlig om man har glemt eller misforstått ett og annet.

01.10.2015

Pårørendeprogrammet

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem?

23.09.2015

Kultur som beveger, berører og begeistrer

Landskonferanse i Aktiv omsorg 2015 Sted og tid: Drammen, Hotel Ambassadeur, 18. – 19. november

22.09.2015

Hvorfor sittedans i eldreomsorg?

Det er vanskelig å være mentalt passiv når man er fysisk aktiv, sier danselærer Jette Fuglsang fra Danseløvenes verksted. I 1995 begynte hun å innføre sittedans i eldreomsorgen etter modell fra "Spillefuglen" i Danmark.

07.07.2015

KreativOmsorg '15: Klokkeklovner inntar sykehjemmene

Sang og skuespill setter følelser og smil i beredskap hos beboere og ansatte. KlokkeKlovnene er tilstede for sårbare gamle som er isolerte på grunn av demens.

15.04.2015

KreativOmsorg '15: Gjør dagene aktive

Bodø kommune legger til rette for at innbyggerne skal ha et aktivitetstilbud gjennom tilbudet Aktiv Hverdag. De har fokus på å skape en sosial arena, gi folk økt selvtillit - og bedre helse.

14.04.2015

KreativOmsorg '15: Vil lete fram de små gleder i hverdagen

- Jeg har en gnagende mistanke om at måltidene er bestemt av turnusen - og ikke av behovet til brukerne og pasientene, sier Steinar Barstad i sitt åpningsforedrag.

14.04.2015

KreativOmsorg '15: Vardesenteret - møtested for kreftrammede

Kreftforeningen er stolte av sin satsning på Vardesenteret, et tilbud til kreftpasienter og pårørende. KreativOmsorg-deltakerne fikk høre sterke opplevelser og bli bedre kjent med hva senteret betyr og gjør.

14.04.2015