Nasjonalforeningen for folkehelsen har med støtte fra Extra-stiftelsen, utviklet det (gratis) nettbaserte tilbudet «Musikk og trening gir mening». Nettsiden inneholder enkle instruksjonsfilmer, musikklister og gode råd om gjennomføring.

Tilbudet retter seg mot både dagtilbud og sykehjem, og kan brukes i samarbeid med pårørende og frivillige.

Last ned flyer om nettsiden