Til hovedinnhold

Nyheter

Å leve med demens (Sogn Avis)

70.000 mennesker har demens i dag. Om 30 år er tallet doblet. Hvilke utfordringer stiller dette oss overfor?

De hjelper deg til en bedre helse (Groruddalen.no)

Som seniorveilederene jobber Thanh Nguyen og Aina Westby med helsefremmende tilbud for eldre hjemmeboende over 80 år i Bydel Alna. Og man må ikke være syk for å benytte seg av tilbudet.

"Å skape den gode dagen" (Trollheimsporten)

Fagforbundet Halsa/Surnadal og Surnadal Demens- og helselag arrangerer 3. og 4. oktober kurs for helse og omsorgsektoren på Surnadal vidaregåande skule og miniseminar på kveldstid samme kveld for ledere og politikere på Surnadal Sjukeheim. Foredragsholder Eva Kommedahl snakker om " Å skape den gode dagen".

Sunn mat som eldreomsorg (Farsund avis)

Kjøkkenet på Tjørsvågheimen økte forbruket av fløte fra 25 liter til 90 liter forrige uke. Nå skal de eldre fetes opp.

Sosiale medier for demente (forskning.no)

Forskere vil utvikle ”facebook light” – med et brukergrensesnitt som er tilpasset de eldste og personer med demens, for å bidra til viktig sosial kontakt.

Danset for livsgleden (fvn.no)

Onsdag ble Livsgledeuka avsluttet med reker, sang og dans for de eldre på Bragdøya.

Damene vant eldretrimmen tilbake (pd.no 01.09.2011)

Eldretrimmen i Brevik kulturhus er reddet. Kommunalsjef Ingrid Kåss uttalte til NRK Østafjells tirsdag at Porsgrunn kommune har snudd på hver stein for å finne penger til å starte eldretrimmen igjen.

Helsefremjande kunst (Masfjorden kommune)

“Kunst er med på å fremje god helse,” kunne helsekoordinator Harriet Molland slå fast i talen ho heldt ved opninga av Oddvar Fyllingsnes si måleriutstilling på Masfjorden helsetun 17. august.

Kulturhelse (Pulsen St. Olavs Hospital)

For egen del opplever jeg at kulturopplevelser som konserter, litteratur og teater, bidrar til at jeg lettere møter hverdagens utfordringer. Jeg bidrar til egen helse og bygger det jeg vil kalle kulturhelse.

Mat for aktive eldre (forskning.no)

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke de eldres matvaner og utvikle nye matretter. Livssituasjonen ser ut til å påvirke matvalgene mest.

Uti vår hage (Dagbladet)

Å luke ugress skal hjelpe mot depresjon og stress. Hageterapi er siste skrik i behandlingen av psykiske problemer.

Lavest dødelighet hos overvektige eldre (forskning.no)

Overvektige eldre lever lengre enn normalvektige –og opplever høyest livskvalitet.

Her er årets vinnere av Øyprisen på Hitra og Frøya (Hitra-Frøya)

-Vant vi? Ropes det ut i klasserommet på Fillan. Og på Frøya endte årets Øypris-utdelingsturné på Dyrøya.

Katt på resept (bt.no 30.06.2011)

Den nye beboeren på Odinsvei Bosenter kvesser klørne på møblene og mjauer når han vil inn om natten.

Stor stas med dyr (TA 23.06.2011)

NOME: Med kaniner og undulater i hagen synes beboerne på Nome sjukeheim det er stas å komme ut. Nå gleder de seg til at fire tupper og en hane også flytter inn.

helsenorge.no

Den nye offentlige helseportalen helsenorge.no er lansert. Folkehelseinstituttet er en av flere institusjoner som bidrar med innhold. Portalen er den del av satsingen på helsetjenester i en digital hverdag.

Gir kreftpasientane ein betre kvardag (Porten.no)

Pasientane må bli trygge på at det finst kompetanse i nærområdet, seier Anne Bø, Elin Sprakhaug Hunderi og Siv Hege Glorud i Lærdal. Ilag med sjukepleiarar i Årdal jobbar dei som ressurssjukepleiarar innan kreftomsorg og lindrande behandling.

Teater mot demens (NRK Møre og Romsdal)

Teatret Vårt vil bidra til større forståing for demens med fire framsyningar.

Intensivträning i äldreboende hjälper trots både demens och undernäring (MyNewsdesk)

Ett högintensivt träningsprogram har god effekt på äldre människor både med och utan demenssjukdom även om de är undernärda, skriver Maine Carlsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet lördag den 11 juni.

Med pensel og lerret (Demensinfo.no)

Spennende kunst er en viktig del av dagen på demensavdelingen på Høyås bo- og rehabiliteringssenter. Staffeliene settes frem og Storstua omgjøres til atelier. Her maler beboerne, og en kunstutstilling setter prikken over i-en. Bohemene slår ut håret.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?