Til hovedinnhold

Nyheter

Ønsker bedre tilbud til demente (NRK Nord Norge)

Med musikk og annen stimulans, ønsker Kjerstin Haukland å hjelpe demenssyke på sykehjem. Men tilbudte mangler penger.

Norge og EU vil forske mer på demens (Helse- og omsorgsdepartementet)

Alzheimer-forskning er først ute når EU nå starter opp ti forskningsprogrammer for å møte de store utfordringene i Europa. Regjeringen bidrar med fire millioner kroner.

Demens gir søvnproblemer og depresjon (forskning.no 03.02.2012)

Personer med demens rammes ofte også av depresjon og ulike søvnproblemer. De som rammes verst, er pasienter med en relativt ukjent, men ganske vanlig form for demens.

Faller mer med antidepressiva

Eldre spiser stadig mer antidepressiva. For demente kan medikamentene tredoble risikoen for å falle, ifølge en ny studie.

Det som teller til sist (forskning.no)

På dødsleiet er det ikke karriere folk vil snakke om. Hvem de har vært for andre og hva andre har vært for dem er de viktigste verdiene de vil formidle videre.

Jeg hører fortsatt skrikene hennes (Dagbladet.no)

Min mor ble uaktsomt torturert inn i døden - et unødvendig dødsfall på grunn av manglende legetilsyn.

Eldre og legemidler (helsenorge.no)

Mange eldre bruker legemidler for behandling av sykdommer og plager og ofte bruker de flere legemidler samtidig. Aldersforandringer, økt sykelighet og praktiske vansker med å ta legemidler, gjør at legemiddelbehandling ofte kan være vanskelig hos eldre.

Pårørende trenger også omsorg (Nea Radio 25.01.20129

Når noen i familien får demens, sitter pårørende ofte alene med mange spørsmål og en ganske vanskelig hverdag. Da er det godt å ha noen å snakke med, gjerne andre som er i samme situasjon.

Kostråd ved allergi mot melk, egg, fisk, nøtter (helsenorge.no)

Allergiske matvarereaksjoner er vanligere blant barn enn blant voksne. Ved allergi må man kutte ut de matvarene som gir reaksjoner. Ved intoleranse er det ofte tilstrekkelig å begrense mengdene for å forhindre reaksjoner.

Å leve med demens (helsenorge.no)

Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan du kan forebygge demens. Det viktigste forebyggende tiltaket er å spise og leve sunt, være engasjert og ha et aktivt liv. Den viktigste faktoren som disponerer for Alzheimers sykdom og demens er aldring. Jo eldre vi blir, jo større er sjansen til å få en demenssykdom.

Den viktige hverdagsomsorgen (Fjell-Ljom)

Ett av bestefars ukentlige høydepunkt var hjemmehjelp-dagen. Til tross for at han var både hjerteoperert og dårlig til bens, støvsugde, ryddet og tørket han støv før hun skulle komme.

Gir kunsttilbud for hjemmeboende (Hamar kommune)

Det gir en stor tilfredsstillelse å kunne uttrykke seg gjennom form og farge. Særlig når språket er begrenset, sier kunstterapeut Merethe Klæboe. Nå inviterer hun til kunstkurs for hjemmeboende demente.

Selvforsynt med omsorgsteknologi (Computerworld)

Vi må tørre å være visjonære, fremtidsrettet og moderne.

Forskriver antidepressiva uten diagnose (Dagens Medisin)

Leger på sykehjem forskriver antidepressiva uten utredning og diagnose, og de stoler på sykepleiernes observasjoner.

Kurses i å takle voldelige eldre (NRK Trøndelag)

Hver dag skjer det en alvorlig voldsepisode ved sykehjem i Trondheim. Ansatte ved sykehjemmene kurses nå i behandlingen av voldelige eldre.

Marie Bergman på Kreativ omsorg 2012 (Fagbladet)

Den svenske artisten Marie Bergman vil opptre sammen med Audun Myskja på årets Kreativ omsorg i Drammen til våren.

”Inn på tunet” og demens – studietur til Vestfold (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)

20 forventningsfulle deltakere fra Helse- og sosialetatene i kommunene i Sør-Trøndelag og potensielle ”Inn på tunet”-tilbydere hentet inspirasjon i Vestfold den 08. desember.

Ny hjerne med protese kan bli mulig (NRK Trøndelag)

Reservedeler til hjernen kan bli redningen for fremtidens demenspasieneter. Arbeidet med å utvikle hjerneproteser er forlengst i gang.

Arbeid og det gode liv (seniorpolitikk.no)

Livskvalitet defineres som psykisk velvære, som en opplevelse av å ha det godt. Slik innleder Siri Næss (83), en av redaktørene, boka ”Livskvalitet – Forskning om det gode liv”. Men hva betyr jobben for livskvaliteten?

- Jan Henry ville vært stolt

"Min elskede" har premiere fredag. I ett år har filmskaper Hilde Korsæth fulgt alzheimer-rammede Jan Henry T. Olsen og hans store kjærlighet Laila Lanes.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?