Til hovedinnhold

Nyheter

"Lyst på livet" spres til Møre og Romsdal (Kunnskapssenteret)

”Dette er et kjempespennende opplegg som vi har sikla på lenge!” var en av de begeistrede tilbakemeldingene fra 22 engasjerte folk fra Kristiansund, Ålesund og Molde som var samlet for å høre om "Lyst på livet". De vil jobbe systematisk framover for å starte opp med livscafeer for pensjonister fra høsten.

Kognitiv trening sammenlignet med ingen behandling gir muligens bedre gjenkallelsesevne for eldre, men er like god som annen behandling (Kunnskapssenteret)

Kognitiv trening sammenlignet med ingen behandling gir muligens bedre gjenkallelsesevne for eldre, men er like god som annen behandling.

Pris for krympende eldre (forsning.no 07.06.2011)

Klasse 2D ved Eiksmarka skole i Bærum har vunnet Årets Nysgjerrigper med forskning på krympende eldre. I dag mottar de prisen av forskningsminister Tora Aasland.

Velferdsteknologi for eldre:Digital omsorg (Gemini)

Trykk og temperatur overvåkes i oljerørledninger, og sensorer sier fra når bilen vår krenger. Men hva med bestemor? Sjekkes blodtrykket hennes, og varsles vi når hun faller?

Trening hjelper mot demens (Mat og helse)

Mye tyder på at regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot å utvikle demens. I tillegg er det positivt å trene for dem som allerede er rammet.

Aktivitetsdosetten (Øyane sykehjem)

En ny metode, hvor en utfra en individuell kartlegning av beboerens og interesser og behov tilbyr systematisk tilpassede aktiviteter. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerter og forhindre uro.

Trygt og åpent møte med livets slutt (Oslo kommune)

Noen har en uhelbredelig sykdom med kort forventet levetid. De står foran livets slutt. Da trenger de en behandling som reduserer fysisk og psykisk smerte og som gjør at pasienter og pårørende kan møte tiden som kommer og døden på en best mulig måte.

- Kultur er folkehelse (Rådet fior psykisk helse)

- At kultur i vid forstand er bra for den psykiske helsa til folk, er ikke overraskende. Bare tenk på hvordan man selv opplever gleden ved en fotballkamp, en bra konsert eller lager noe selv.

Styrker ansattes kunnskap om demens (Helse- og omsorgsdepartementet)

Demensomsorgens ABC er tatt i bruk av nær 9.500 ansatte. Mer enn 310 kommuner har satt i gang opplæringsgrupper. – Dette kommer både ansatte, brukere og pårørende til gode, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

KreativOmsorg

KreativOmsorg ble i år gjennomført i Tromsø 7. til 8. april. Mange gode tilbakemeldinger og mye god konstruktiv kritikk som vi tar med oss til neste år. Neste år, en liten hemmelighet,

Bedre helse med kultur (forskning.no 24.05.2011)

Føler du deg lett til sinns og glad etter en tur i teateret? Eller kanskje du elsker å delta på dugnad eller se en fotballkamp? Deltagelse i forskjellige kulturaktiviteter, både som publikummer og utøver, er bra for helsa.

Bedre hjelp til mennesker med demens (Helse- og omsorgsdepartementet 19.05.2011)

Opptil halvparten av brukere på sykehjem som har sikre tegn på demens har ikke fått diagnosen. Nå viser erfaringer fra 26 kommuner at egne demensteam sikrer at flere får riktig diagnose. – Dermed kan også hjelpen de får tilpasses deres behov, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Snuser på sansehage (ostlendingen.no 19.05.2011)

Området står klart og tegningene er i ferd med å bli laget. Nå er håpet at Os kommune vil stille opp økonomisk slik at sansehage og sanserom ved Verjåtunet kan ble en realitet.

Kunstutstilling på Klukstuen (Hamar Kommune)

Som et tilbud gjennom tiltaket ”Den kulturelle spaserstokken” får beboere ved institusjonene i Hamar arbeide med kunst og maleteknikker. Ved Klukstuen har de malt gjennom flere økter, og de har nå satt opp sin egen kunstutstilling.

Kols og demens vil kreve mer (forskning.no 13.05.2011)

Pårørende til pasienter med demens og kols må regne med større omsorgsansvar i fremtiden.

Nytt nettsted for undervisningssykehjem

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er det nye navnet til undervisningssykehjem-og hjemmetjenester.

Nettsted skal gi nye verktøy i pleie- og omsorgstjenestene (Helse- og omsorgsdepartementet)

Torsdag ble nettstedet Utviklingssenter.no lansert. – Hensikten er å inspirere til faglig utvikling og deling av kunnskap i pleie- og omsorgstjenestene. Det skal gi brukerne bedre kvalitet på tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Treningsprogram på eldresenter kan gi bedre fysisk helse (HMT 02.05.2011)

Eldre kan få bedre balanse og økt muskelstyrke i bena ved å delta i fysisk aktivitet ved eldresentre, men det er ikke grunnlag for å konkludere om bruk av eldresentre påvirker livskvalitet og mestring av daglige aktiviteter. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

Konkurranse: Norges morsomste bedrift (Rådet for psykisk helse)

Lyst til å vinne et gjestebud med foredrag av blant annet Steinar Olsen, eier av Stormberg? Det finnes heldigvis mange arbeidsplasser i Norge som dyrker frem godt arbeidsmiljø og arbeidsglede i hverdagen.

Treningsprogram på eldresenter kan gi bedre fysisk helse (Nasjonalt Kunnskapssenter)

Eldre kan få bedre balanse og økt muskelstyrke i bena ved å delta i fysisk aktivitet ved eldresentre, men det er ikke grunnlag for å konkludere om bruk av eldresentre påvirker livskvalitet og mestring av daglige aktiviteter.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?