Til hovedinnhold

Nyheter

Aktivitører - gratulerer med dagen!

Dere bidrar hver dag til aktiviteter og livsglede for tusenvis av mennesker. Gratulerer med aktivitørdagen 7. juni!

Miljøterapikonferansen 30.-31. oktober - Scandic Oslo Airport

En konferanse for deg som arbeider som praktiker eller leder innen miljøterapi. Miljøterapikonferansen er en møteplass for faglig påfyll for de fleste som arbeider som miljøterapeut, uavhengig av fagbakgrunn.

Omvisning i KODE 4-galleriet i Bergen (illustrasjonsbilde).

Ikke pek på maleriene med gåstokken!

Men så lenge ingen kommer borti bildene, er det meste lov når det er kunstomvisning for personer med demens ved KODE 4-galleriet i Bergen.

Gunnar Bjursell, professor emeritus i molekylærbiologi ved Karolinska Institutet i Stockholm, i samtale med Stein Husebø, gründer bak Verdighetsenteret i Bergen.

Husk å mate hjernen med kultur!

Det er oppskriften på et godt og langt liv, sier Gunnar Bjursell ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Musikk og trening gir mening

Prøv Nasjonalforeningen for folkehelsens gratis opplegg for musikk, minner og trening! Nettsiden er en veileder til alle som vil bidra til aktivitet for personer med demens.

Kulturelt tilpasset eldreomsorg også for samer

Festtalene har stilnet etter at samefolket hadde nasjonaldagen sin den 6. februar. Nå er det hverdagen som må tas i bruk for å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester i alderdommen, noe ikke minst eldre samer er opptatt av.

Vårens flerfaglige møteplass

De to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg smelter sammen på en felles arena i Bergen 25. - 26. april. Påmeldingen er i gang!

Dyr og born verkar som medisin for folk med demens (Fagbladet)

Når dei gamle ikkje lenger kan reise på dyrsku´n i Seljord, kjem bøndene med dyra til Nome sjukeheim.

Her er apparatet som får de eldre til å høre hverandre (Fagbladet)

På Asker bo- og omsorgssenter er det ingen som roper for å bli hørt. Her prater beboere og ansatte rolig til hverandre, og alle hører hva som blir sagt.

Bedre og bedre dag for dag (fagbladet.no)

Hver uke ror de utpå et av vannene i Østmarka og sykler til en kjent europeisk by. Alltid med Mette Nordberg og Danse-Lars som faste følgesvenner. Og hver eneste uke avslutter de sittedansen med «Bedre og bedre dag for dag».

Gamle bilder hjelper på husken (fagbladet.no)

Da Jette Fuglsangs mor flyttet inn på sykehjem, oppdaget hun at de unge pleierne ikke kjente byen slik den var før. Dermed falt mange temaer for samtaler bort.

Lærerikt besøk i demenslandsby

Styret i Seksjon helse og sosial var i begynnelsen av oktober på besøk i demenslandsbyen Hogeweyk i Wesp utenfor Amsterdam. Besøket var i regi av The European Council of Practical Nurses (EPN).

– Det går så godt (fagbladet.no)

Brukerne med demens blir møtt med vennlige smil og full aksept når de kommer til dagsenteret i Svolvær. «Det går så godt» er replikken som forteller at det ikke er så farlig om man har glemt eller misforstått ett og annet.

Sykkylven 4

Pårørendeprogrammet

Hvem er pårørende? Hvordan møter vi dem?

Kultur som beveger, berører og begeistrer

Landskonferanse i Aktiv omsorg 2015 Sted og tid: Drammen, Hotel Ambassadeur, 18. – 19. november

Hvorfor sittedans i eldreomsorg?

Det er vanskelig å være mentalt passiv når man er fysisk aktiv, sier danselærer Jette Fuglsang fra Danseløvenes verksted. I 1995 begynte hun å innføre sittedans i eldreomsorgen etter modell fra "Spillefuglen" i Danmark.

Led meg til klokkeklovnene. Sandra Persson jobber som klokkeklovn i Bodø. Her guider  hun KreativOmsorg-deltakerne, med pekefingeren, til god omsorg.

KreativOmsorg '15: Klokkeklovner inntar sykehjemmene

Sang og skuespill setter følelser og smil i beredskap hos beboere og ansatte. KlokkeKlovnene er tilstede for sårbare gamle som er isolerte på grunn av demens.

Aktiv konferansedag i Bodø. Ingen sitter stille på stolen når sittedansen dras i gang.

KreativOmsorg '15: Gjør dagene aktive

Bodø kommune legger til rette for at innbyggerne skal ha et aktivitetstilbud gjennom tilbudet Aktiv Hverdag. De har fokus på å skape en sosial arena, gi folk økt selvtillit - og bedre helse.

Steinar Barstad om "De små gleder"

KreativOmsorg '15: Vil lete fram de små gleder i hverdagen

- Jeg har en gnagende mistanke om at måltidene er bestemt av turnusen - og ikke av behovet til brukerne og pasientene, sier Steinar Barstad i sitt åpningsforedrag.

KreativOmsorg '15: Vardesenteret - møtested for kreftrammede

Kreftforeningen er stolte av sin satsning på Vardesenteret, et tilbud til kreftpasienter og pårørende. KreativOmsorg-deltakerne fikk høre sterke opplevelser og bli bedre kjent med hva senteret betyr og gjør.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?