Til hovedinnhold

Nyheter

God påske!

KreativOmsorg ønsker alle gode Kreativ-venner en riktig god påske. Husk KreativOmsorg på face-book!

– Det lages vedtak på hver hver en ting, hvis pasienten skal ha dusj, medisinutdeling... (NRK Rogaland)

Eldre på sykehjem plasseres i prisgrupper etter hvor mye omsorg de trenger. De som skal pleie dem frykter ordningen skaper mer byråkrati framfor god omsorg.

Formaliserer palliativ medisin (Dagens Medisin)

Leger med den rette kompetansen kan nå bli godkjent innen palliativ medisin, som er først ute som et formelt kompetanseområde.

Eldre innvandrere isoleres (forskning.no 13.04.2011)

Få eldre innvandrere deltar i frivillige organisasjoner som er viktige for den sosiale integreringen.

Dagtilbud til 5000 mennesker med demens (Statsministerens kontor)

Statsminister Jens Stoltenberg varslet i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte en ny, øremerket ordning som skal bidra til utbygging av dagtilbud til mennesker med demens. – Gjennom et dagtilbud kan mange tusen eldre få en bedre hverdag, sier Stoltenberg.

Kreativitet gir livsglede i eldreomsorgen (napha.no)

Fagforbundet arrangerer konferanse der foredragene spenner fra gråt til latter.

KreativOmsorg '11: Fagakademiet kurser om Samhandlingsreformen

Fagakademiet stiller med en rekke temakurs for å forberede omsorgsnorge på Samhandlingsreformen.

KreativOmsorg '11: Forståelse og mestring av utfordrende atferd

Undervisningssykehjemmet Kroken har kartlagt og gått grundig til verks for å takle utfordrende atferd hos personer med demens.

KreativOmsorg '11: Film og bilder på facebook

Ta også en titt på våre facebook-sider for flere bilder, filmer og innlegg.

Marit Halvorsen, enhetsleder ved Rypefjord alderspensjonat i Hammerfest

Sammen for Hammerfest

Rypefjord alderspensjonat i Hammerfest tar arbeidsmiljøet på alvor - hver dag. Resultatet er en arbeidsplass med fornøyde og stolte arbeidere.

KreativOmsorg '11: - Tegn et selvportrett i blinde! (napha.no)

Oppfordringen kommer fra foredragsholder Hilde Gustava Ovesen. Det vekket latteren i konferansesalen i Tromsø.

Videokonferanse for pasienter med demensdiagnose, deres pårørende og helsepersonell

KreativOmsorg '11: Møter mor på skjermen

Demente på Omsorgstjenesten Jadeveien i Tromsø gleder seg stort over å se og snakke med sine nærmeste via en tvskjerm. En nokså god erstatning for virkelige møter, er dommen fra brukerne.

KreativOmsorg '11: Terapi av demente gjennom teater

Teatergruppen Ladder to the moon reiser fra sykehjem til sykehjem i England. I oppsetningen Love and marriage søker skuespillerne råd hos beboerne om kjærlighet og ekteskap – og det setter tankene til de demente i sving.

Kjellfrid Blakstad, leder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, forsikrer at de lokale tillitsvalgte får hjelp ved  press i turnusspørsmål.

Klar, ferdig, KreativOmsorg

- Det skjer mye positivt i eldreomsorgen som ikke når forsidene av avisene. Dette er er en gyllen mulighet til å vise fram noe av dette, sa seksjonsleder Kjellfrid Blakstad ved åpningen av årets KreativOmsorg-konferanse i Tromsø.

Oldemor og oldefar i førersetet (Aftenbladet.no)

Jeg hadde en interessant diskusjon med min mormor en av hennes siste levedager. Hun mente at alle unge burde vært innom eldreomsorgen og jobbet ihvertfall for en periode, før de begynte på utdannelse. Kanskje hadde hun et poeng der?

Mangelfull kunnskap om forekomsten av psykiske plager og lidelser blant eldre.

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet avdekker mangelfull kunnskap om den psykiske helsen hos mennesker over 65 år.

Mangelfull kunnskap om depresjon blant eldre (abcnyheter 04.03.2011)

Vi vet lite om psykiske plager og lidelser blant eldre i Norge.

Den kulturelle spaserstokken søknadsfrist 1. mai 2011

Kulturdepartementet inviterer alle landets kommuner til å søke om midler til gjennomføring av kulturtiltak for eldre.

MØTE MED MINNER - museumstilbud for personer med demens

For første gang i Norge samarbeider demensomsorgen og museene for å inkludere en marginalisert gruppe. Landets demensrammede (ca 70.000) har problemer med å benytte seg av eksisterende kulturtilbud.

Lykkenivået er på topp i 85-årsalderen (Dagbladet)

Ingen grunn til å frykte alderdommen. Etter en knekk i starten av 30-årene, blir vi lykkeligere jo eldre vi blir.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?