Til hovedinnhold

Nyheter

Stort behov for aktivitetstilbud til personer med demens (Helsedirektoratet)

Alle kommuner kan nå søke tilskudd til å opprette dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens.

Lære – for å lære videre (Stiftelsen Verdighetsenteret)

Dette er et tilbud for både lokal og nasjonal deltakelse. Opplæringsprogrammet henvender seg til personale innenfor eldreomsorg, som hjelpepleiere, sykepleiere, leger og lærere innen helse- og omsorgsyrkene.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Nyttig og god hjemmeside. Her er mye å hente. Hovedmålet er å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylkene.

Kunstprosjekt for hjemmeboende personer med demens

Opprette dagtilbud med kunstterapi for personer med demens og kognitiv svikt. Målet med prosjektet er å opprette et dagtilbud for personer med demens, hvor aktivitetstilbudet er kunstterapi. Et alternativ til det tradisjonelle dagsentertilbudet kan øke livskvaliteten hos gruppen og deres pårørende.

Ønsker bedre tilbud til demente (NRK Nordnytt)

Med musikk og annen stimulans, ønsker Kjerstin Haukland å hjelpe demenssyke på sykehjem. Men tilbudet mangler penger.

Mener teknologi er fremtiden for eldreomsorgen i Norge (NRK Buskerud)

Teknologiske hjelpemidler vil være en betydelig del av eldreomsorgen i fremtiden, tror virksomhetsleder for hjemmehjelpen på Bragernes, Hege Rokke.

AKTIV OMSORG (Herøy kommune)

Omsorg er ikkje berre praktisk eller personleg hjelp. Omsorg er også det å ha ein aktiv og meiningsfylt kvardag i fellesskap med andre. Dette tok lærlingane i helsefag tak i når dei inviterte til gratisbingo på Herøy omsorgssenter.

Velkommen til KreativOmsorg i Drammen

Konferansen skal være en møteplass for å få fram det som er bra i eldreomsorgen og det som vi kan lære av, sa Kjellfrid Blakstad, leder Seksjon helse og sosial, da hun åpnet den åttende KreativOmsorg I Drammen.

Anhöriga tvingas ta ansvar (Dagens Sämhälle 16.04.2012)

Det senaste årtiondets systematiska besparingar på äldreomsorgen har sitt pris, och de rimmar illa med både värdighetsgarantin och regeringens arbetslinje. 100 000 personer har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att vårda en anhörig.

«Den ber tyngste børi som ingenting har å bera» (Aftenposten 04.03.2012)

Frivillig innsats. Hvordan kan vi sikre at de siste leveårene blir et høydepunkt med verdighet, finalen i et rikt liv? Vi tenker oss et konsept der eldre hjelper gamle.

Vil GPS-spore demente (NRK Sørlandet)

Flere demente pasienter og pårørende har meldt sin interesse for å få ei sporingsbrikke, som til enhver tid kan fortelle hvor den demente befinner seg.

KreativOmsorg 2012 - se det spennende programmet

Når er programmet klart. Meld deg på i dag!

Syv råd for en bærekraftig omsorg (Aftenposten)

Eldreomsorg. En bærekraftig omsorg er ikke primært et spørsmål om å kunne, men om å ville.

Nok en døgnflue? Fredricia-modellens five minutes of fame – eller innovasjon i omsorg? (Ivar Johansen)

Plutselig er Fredricia-modellen på alles lepper, det nye mantra er funnet! Nå får vi Fredricia. Er det rart delegasjon etter delegasjon av myndighetspersoner (og journalister) setter seg på Danskebåten, nyter et glass "lille", for så å la seg henrive av danskenes innvasjon i omsorg.

Mellom hjem og sykehjem (Dagsavisen)

Valfarten til Fredericia kan gi inntrykk av at vi mangler gode arbeidsmåter når vi som eldre får behov for hjelp.

Selefred for de gamle (forskning.no)

Robotselen PARO roer ned rastløse demente i norsk eldreomsorg. Blir de lurt av japansk elektronikk i bakteriedrepende syntetpels?

Danser med døden (Oppland Arbeiderblad)

Etter å ha møtt 37 forskjellige leger i sitt første år som kreftsyk, fant debattanten og folkeopplyseren Per Fugelli nok en gang grunn til å heve sin kritiske røst.

Tekno-omsorgen er over oss (NRK Østafjells/Buskerud)

Ein robot som dusjar deg heime på ditt eige bad, automatiske blodprøver og videokonferanse med fastlegen er snart ein realitet.

Positiv erfaring med demensteam i kommunene (Helse- og omsorgsdepartementet)

Kommuner med egne demensteam er bedre til å fange opp pasienter med mistanke om demens og til å gi tilbud om utredning og oppfølging. Det viser en ny undersøkelse utført av Nasjonale kompetansesenter for aldring og helse for Helse- og omsorgsdepartementet.

Teknologi for eldre (Farsunds Avis)

Ny teknologi skal gjøre hverdagen lettere og tryggere for de eldre, og samtidig gi sykepleierne mer tid til nærhet og omsorg.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?