Til hovedinnhold

Nyheter

Uakseptabelt med ambulansevikarer uten kompetansebevis

Fagforbundet støtter ikke en åpning for at vikarer uten kompetansebevis for utrykningskjøretøy skal være andre person på ambulansebil.

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 19. november var Fagforbundet i møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere problematikken rundt taushetsplikt og risiko for vold og trusler. Vi fikk også diskutert manglene ved lovforslaget om autorisasjon til paramedisinere, og var tydelige på hva  Fagforbundet mener må på plass når man innfører den nye autorisasjonen.

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK 2022

Ambulanse

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK 2023

Iren Luther er bekymra for sikkerheita til ambulansepersonell

Bekymra for sikkerheita til ambulansepersonell

Rapport frå Statens havarikommisjon etter ei ulykke med ambulanse bekymrar Fagforbundet.

Gratulerer med ambulansepersonelldagen!

Gratulerer med dagen ambulansearbeidarar! Fagforbundet markerar dagen over heile landet.

Christin Haslestad og Lars Vereide på sjukehuskonferansen 2023

Ambulansen møter vald og trugslar

Christin Haslestad og Lars Vereide snakka om arbeidet med betre tryggleik for tilsette i ambulansetenesta på Fagforbundets sjukehuskonferanse.

Illustrasjonsbilete. Ambulansearbeidar og AMK-operatør Charles Aune-Lundberg i Tromsø.

Tryggare arbeidskvardag for ambulansepersonell

Sikkerheita til ambulansepersonell er avhengig av informasjon om potensiell valdsrisiko. No kan dei få det. – Dette har Fagforbundet kjempa for lenge. Det er ein siger for våre medlemmar, seier Kurt Rønning.

Statssekretær Tomas Norvol, Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby og Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet, møttes denne uka.

Presser på for regelendring: Fagforbundets medlemmer må sikres yrkesskadeerstatning

Svært mange av Fagforbundets medlemmer får avslag om yrkesskadeerstatning. Nå ønsker Fagforbundet regelendring.

Illustrasjonsbilde ambulanse.

Ga innspel om lagring av lyd- og videologgar

– For oss er det viktigaste at ein tek omsyn til arbeidstakarane, seier Kurt Rønning

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Set krav til ambulansevikarar!

Fagforbundet har vore på møte med helsedirektoratet om ny rettleiar for vikarar i ambulansetenesta.

Illustrasjonsbilete

Fagforbundet og akuttmedisinforskrifta

Ny akuttmedisinforskrift har tredd i kraft. Kva meiner eigentleg Fagforbundet om denne?

Krever overgangsordning til autorisasjon som paramedisiner

Fagforbundet vil ha overgangsordning for ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning i nasjonal paramedic.

Få gratis plussabonnement på Ambulanseforum

Ambulanseforum har blitt heldigital. Fagforbundet tilbyr våre prehospitale medlemmer gratis plussabonnement som en eksklusiv medlemsfordel.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Nedgang i søkjarar til vg1 helse- og oppvekstfag

Tala frå Utdanningsdirektoratet bekymrar Iren Luther i Fagforbundet.

Illustrasjon.

Krever strengere autorisasjonskrav for ambulansepersonell

Ambulansefaget har en omfattende læreplan som leder fram til den beskyttede tittelen ambulansearbeider. Det stilles høye krav til å bestå for dem som tar utdanningen.

Autorisasjon for paramedisinere – hva skjer nå?

Solberg-regjeringen kom i september med en pressemelding om å fremme lovforslag om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon. Dette har vi i Fagforbundet støttet, og er glade for. Saken skal nå til ny behandling i Stortinget, før endelig forslag vedtas. Hvordan var prosessen, og hva blir veien videre?

Jubel i Arendal: Nå får ambulansepersonell betalt for hele nattevakta

Tidligere ble de ansatte på ambulansestasjonen i Arendal betalt for kun 20 minutter av hver time for nattarbeid, altså passiv tid. Fagforbundet krevde betalt for alle nattas timer og minutter – og fikk gjennomslag.

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling, og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterte til et dialogmøte for å drøfte de forskjellige forslagene som er lagt fram. Fagforbundet var, som eneste fagforbund, tilstede med fire representanter for å legge frem vårt syn på denne viktige saken. 

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport.

Helsepersonell-kommisjonen: Heltid og oppgavedeling er løsningen på personellkrisa

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord. 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?