Nyheter

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere 

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling, og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterte til et dialogmøte for å drøfte de forskjellige forslagene som er lagt fram. Fagforbundet var, som eneste fagforbund, tilstede med fire representanter for å legge frem vårt syn på denne viktige saken. 

Krever strengere autorisasjonskrav for ambulansepersonell

Ambulansefaget har en omfattende læreplan som leder fram til den beskyttede tittelen ambulansearbeider. Det stilles høye krav til å bestå for dem som tar utdanningen.