Til hovedinnhold

Nyheter

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kva skal ambulansetenesta vere?

21. september er ambulansepersonelldagen. Då skal folka som er der først når me vert utsett for ei ulykke eller akutt sjukdom feirast og synleggjerast. Lovorda sit laust frå mange hald, òg frå oss i Fagforbundet – og det er vel fortent. Men det er ikkje mangelen på skryt som plagar ambulansetenesta.

Helsepersonellkommisjonen sin rapport

Helsepersonellkommisjonen – det er tid for handling

Kommisjonen har levert eit godt kunnskapsgrunnlag, og kome med mange gode råd. Dette er ein kommentar på somme av dei viktigaste punkta sett frå Fagforbundet si side.

– Det er viktig for oss at tillitsvalde får kome til ordet, seier Anne Green Nilsen.

Skal diskutere kompetansebehovet i ambulansetenesta

– Vi treng å semjast om kva status og framtidig behov faktisk er, om me skal løyse utfordringane, seier Anne Green Nilsen, forhandlingsleiar for Fagforbundet

– Me kjem ikkje til å gi oss, øving er arbeid, òg for ambulansepersonell, fastslår leiar av yrkesseksjon helse og sosial, Iren Luther.

-Øving er arbeid, òg for ambulansepersonell

Fagforbundet intensiverer kampen for at òg ambulansepersonell skal vere dekka av yrkesskadeforsikring under øving. 

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

– Vald og trugslar er ikkje akseptabelt

– Resultata frå Ambulanseforum si lesarundersøking om vald og trugslar i ambulansetenesta er svært alvorlege, skriv Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Statssekretær Tomas Norvol, Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby og Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet, møttes denne uka.

Presser på for regelendring: Fagforbundets medlemmer må sikres yrkesskadeerstatning

Svært mange av Fagforbundets medlemmer får avslag om yrkesskadeerstatning. Nå ønsker Fagforbundet regelendring.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Nedgang i søkjarar til vg1 helse- og oppvekstfag

Tala frå Utdanningsdirektoratet bekymrar Iren Luther i Fagforbundet.

Christin Haslestad og Lars Vereide på sjukehuskonferansen 2023

Ambulansen møter vald og trugslar

Christin Haslestad og Lars Vereide snakka om arbeidet med betre tryggleik for tilsette i ambulansetenesta på Fagforbundets sjukehuskonferanse.

Sykehuset Østfolds kompetansesjef, Mette Meisingset, fikk tildelt årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 av Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Årets arbeidsgiver i sykehus: – Brenner for oppgavedeling

Årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 gikk til Mette Meisingset, leder for fag og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Anbefalingene fra Helsepersonellkommisjonen gir gjennomslag for viktige Fagforbundet-saker som mer heltid og bedre oppgavedeling.

Dette må du vite: 10 punkter om Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonen la fram sin rapport 2. februar. Det er en viktig begivenhet for Fagforbundets mange medlemmer og tillitsvalgte i helsesektoren. Her får du vite litt mer om kommisjonen og hva den har foreslått.

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport.

Helsepersonell-kommisjonen: Heltid og oppgavedeling er løsningen på personellkrisa

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord. 

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Møtte statssekretæren om overgangsordning

Fagforbundet har hatt møte om overgangsordningar til paramedisin med statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) i helse- og omsorgsdepartementet.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Set krav til ambulansevikarar!

Fagforbundet har vore på møte med helsedirektoratet om ny rettleiar for vikarar i ambulansetenesta.

Talarstolen på landskonferansen 2022

Styrk framtidas ambulanseteneste!

Fagforbundet yrkesseksjon helse og sosial sin 5. ordinære landskonferanse vedtok denne uttala om framtidas ambulanseteneste

Illustrasjonsbilete

Nasjonal Paramedic-utdanna må få autorisasjon

Fagforbundet meiner bestemt at personar med Nasjonal Paramedic-utdanning må få autorisasjon som paramedisinarar.

Ambulanse

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK 2023

Styret i yrkesseksjon helse og sosial

– Vi er eit fantastisk lag

Det var mange delegatar på talarstolen i laupet av landskonferansen, som løfta mange viktige yrkespolitiske problemstillingar. – Vi er eit fantastisk lag som eg gler meg til å leie i tre nye år, seier ein stolt Iren Luther.

Iren Luther er bekymra for sikkerheita til ambulansepersonell

Bekymra for sikkerheita til ambulansepersonell

Rapport frå Statens havarikommisjon etter ei ulykke med ambulanse bekymrar Fagforbundet.

Christin Haslestad på landsmøtet 2022

Ambulansearbeidar Christin inn i Fagforbundstoppen

Christin Haslestad er ambulansearbeidar og yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Agder. No er ho vald som styremedlem i yrkesseksjon helse og sosial sentralt.

Illustrasjonsbilde

Høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomitéen

Fagforbundet var i høringsmøte om regjeringens forslag til budsjett i Stortingets helse- og omsorgskomité 17. oktober.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?