Nyheter

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 19. november var Fagforbundet i møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere problematikken rundt taushetsplikt og risiko for vold og trusler. Vi fikk også diskutert manglene ved lovforslaget om autorisasjon til paramedisinere, og var tydelige på hva  Fagforbundet mener må på plass når man innfører den nye autorisasjonen.

Autorisasjon for paramedisinere – hva skjer nå?

Solberg-regjeringen kom i september med en pressemelding om å fremme lovforslag om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon. Dette har vi i Fagforbundet støttet, og er glade for. Saken skal nå til ny behandling i Stortinget, før endelig forslag vedtas. Hvordan var prosessen, og hva blir veien videre?

Gratulerer med ambulansepersonelldagen!

Gratulerer med dagen ambulansearbeidarar! Fagforbundet markerar dagen over heile landet.

Krever overgangsordning til autorisasjon som paramedisiner

Fagforbundet vil ha overgangsordning for ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning i nasjonal paramedic.

Få gratis plussabonnement på Ambulanseforum

Ambulanseforum har blitt heldigital. Fagforbundet tilbyr våre prehospitale medlemmer gratis plussabonnement som en eksklusiv medlemsfordel.

Jubel i Arendal: Nå får ambulansepersonell betalt for hele nattevakta

Tidligere ble de ansatte på ambulansestasjonen i Arendal betalt for kun 20 minutter av hver time for nattarbeid, altså passiv tid. Fagforbundet krevde betalt for alle nattas timer og minutter – og fikk gjennomslag.

Fagforbundet støttar autorisasjon til paramedisinarar

Helse-og omsorgsdepartementet sendte på høyring endringar i helsepersonellova om autorisasjon av paramedisinarar. Hovudformålet med autorisasjonsordninga er å ivareta tryggleiken til pasientane. Fagforbundet støttar autorisasjon til paramedisinarar.

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere 

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling, og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterte til et dialogmøte for å drøfte de forskjellige forslagene som er lagt fram. Fagforbundet var, som eneste fagforbund, tilstede med fire representanter for å legge frem vårt syn på denne viktige saken. 

Krever strengere autorisasjonskrav for ambulansepersonell

Ambulansefaget har en omfattende læreplan som leder fram til den beskyttede tittelen ambulansearbeider. Det stilles høye krav til å bestå for dem som tar utdanningen.