Nyheter

Vil fortsette å jobbe for likebehandling i prehospitale tjenester

En samlet arbeidstakerside fremmet krav om at ambulansefagarbeidere med videreutdanning i nasjonal paramedic måtte få lønn som gruppe 4. Disse har en utdanning som i stor grad tilsvarer en bachelorgrad. Her ble arbeidstakerorganisasjonene møtt av en kald skulder fra arbeidsgiverforeningen Spekter.

Fagforbundet og akuttmedisinforskrifta

Ny akuttmedisinforskrift har tredd i kraft. Kva meiner eigentleg Fagforbundet om denne?

Uakseptabelt med ambulansevikarer uten kompetansebevis

Fagforbundet støtter ikke en åpning for at vikarer uten kompetansebevis for utrykningskjøretøy skal være andre person på ambulansebil.

Ambulanse og akuttmedisinforskriften – Hva nå?

Fagforbundet har gjennom flere år ment at ambulansefagarbeideren fortsatt skal og vil ha en stor og viktig rolle i ambulansetjenesten. Derfor trenger vi at det utdannes nye ambulansefagarbeidere, og disse trenger en god og relevant læretid.

Vedtok autorisasjon for paramedisinere, naprapater, osteopater og manuellterapeuter

– Saken har i lang tid vært en prioritert sak for Fagforbundet. Vi har vært en ivrig pådriver for å få dette på plass, sier Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet.

Opne opp for at ambulanselærlingar kan vere andre person på bil

I 2015 endra ein akuttmedisinforskrifta sånn at lærlingar ikkje lenger kunne vere andre person på ambulansebil. Regjeringa har lagt fram eit forslag til endringar i forskrifta som på nytt vil kunne opne opp for at lærlingar og studentar kan vere andre person på bil.

Seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i samarbeid med partene i arbeidslivet kartlagt risikoen for seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren. Dette er gjort på bakgrunn av settestrek-veilederen som skal hjelpe folk i arbeidslivet å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom seks nødvendige tiltak. Risikokartleggingen er gjort for hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, psykiatri, sykehus og legekontor.

Stortinget anbefaler autorisasjon for paramedisinere

Vi har en gledelig melding til ambulansepersonell i Fagforbundet. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget anbefaler autorisasjon for paramedisinere.

Fagforbundet om autorisasjon til paramedisinere

Fagforbundet får en del spørsmål om hva vi gjør og mener i saken om autorisasjon til paramedisinere. Her kommer en kort redegjørelse.

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 19. november var Fagforbundet i møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere problematikken rundt taushetsplikt og risiko for vold og trusler. Vi fikk også diskutert manglene ved lovforslaget om autorisasjon til paramedisinere, og var tydelige på hva  Fagforbundet mener må på plass når man innfører den nye autorisasjonen.

Autorisasjon for paramedisinere – hva skjer nå?

Solberg-regjeringen kom i september med en pressemelding om å fremme lovforslag om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon. Dette har vi i Fagforbundet støttet, og er glade for. Saken skal nå til ny behandling i Stortinget, før endelig forslag vedtas. Hvordan var prosessen, og hva blir veien videre?

Gratulerer med ambulansepersonelldagen!

Gratulerer med dagen ambulansearbeidarar! Fagforbundet markerar dagen over heile landet.

Krever overgangsordning til autorisasjon som paramedisiner

Fagforbundet vil ha overgangsordning for ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning i nasjonal paramedic.

Få gratis plussabonnement på Ambulanseforum

Ambulanseforum har blitt heldigital. Fagforbundet tilbyr våre prehospitale medlemmer gratis plussabonnement som en eksklusiv medlemsfordel.

Jubel i Arendal: Nå får ambulansepersonell betalt for hele nattevakta

Tidligere ble de ansatte på ambulansestasjonen i Arendal betalt for kun 20 minutter av hver time for nattarbeid, altså passiv tid. Fagforbundet krevde betalt for alle nattas timer og minutter – og fikk gjennomslag.

Fagforbundet støttar autorisasjon til paramedisinarar

Helse-og omsorgsdepartementet sendte på høyring endringar i helsepersonellova om autorisasjon av paramedisinarar. Hovudformålet med autorisasjonsordninga er å ivareta tryggleiken til pasientane. Fagforbundet støttar autorisasjon til paramedisinarar.

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere 

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling

Autorisasjonsordning for paramedisinere er under utvikling, og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) inviterte til et dialogmøte for å drøfte de forskjellige forslagene som er lagt fram. Fagforbundet var, som eneste fagforbund, tilstede med fire representanter for å legge frem vårt syn på denne viktige saken. 

Krever strengere autorisasjonskrav for ambulansepersonell

Ambulansefaget har en omfattende læreplan som leder fram til den beskyttede tittelen ambulansearbeider. Det stilles høye krav til å bestå for dem som tar utdanningen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?