Grønn Frisør

Frisørenes Fagforening ønsker at Grønn Frisør skal fungere som en informasjonsportal for alle områder av HMS i frisørfaget.

Grønn Frisør er nå på plass i ny drakt og som et nytt konsept.

Den tidligere ordningen med sertifisering av grønne salonger er avsluttet, men salonger som ble sertifisert etter gammel ordning, beholder retten til å kalle seg  «Grønn Frisør»

Vi vil fokusere på informasjon og holdningsskapende arbeid, og vil gjerne ha innspill fra alle frisører om hva vi bør skrive om.

Vi håper Grønn Frisør er en nettside som inspirerer og hjelper frisører til å velge en tryggere arbeidshverdag. Vårt mål er at ingen frisører skal bli syke av jobben sin.

Ny utgave av Grønn Frisør-boka er nå på plass - last den ned!

  Les mer