Til hovedinnhold

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved avdelingen for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) lanserte onsdag 6.juni sin nye faktabok for 2018. Fagforbundet Frisørenes Fagforening var til stede, spente på utviklingen siden forrige faktabok i 2015.

11.06.2018 av Vivian Jacobsen
Sist oppdatert: 12.06.2018

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakernes helse, bedriftenes lønnsomhet og velstandsutviklingen i Norge. Myndighetene, partene og andre aktører i arbeidslivet trenger derfor god oversikt over hvilke faktorer som påvirker arbeidsmiljøforholdene og deres betydning for helse slik at faktabaserte, forebyggende tiltak kan iverksettes effektivt og treffsikkert. Det nasjonale overvåkingssystemet for arbeidsmiljø og helse har som formål å bidra til at kvalitetssikrede fakta om arbeidsforhold tas i bruk av myndigheter, partene, bedriftshelsetjenesten og virksomhetene.


I sin helhet karakteriseres utviklingen på arbeidsmiljøområdet de siste tre årene som stabil, noe som viser at forebyggingspotensialet fremdeles er stort og at det er rom for ytterligere forbedringer.


Så hva med frisørenes helse og arbeidsmiljø?
Faktaboka og nettsidene til NOA er utrolig viktige for fagforeningas HMS-arbeid. Både ved at de underbygger det vi allerede mener å vite om frisørers arbeidsmiljø, og fordi dataene viser hva vi må fortsette å jobbe med.
I Statistisk Sentralbyrå sin Levekårsundersøkelse fra 2016 er frisører den yrkesgruppen som i størst grad oppgir høy tilfredshet, motivasjon og tilhørighet på jobb. Rundt 90% av frisørene som har deltatt i undersøkelsen oppgir dette. Det resultatet er for så vidt ikke noen overraskelse for oss da vi vet godt at frisører elsker faget sitt.


Da er vel alt bare bra, eller?
Etter endt læretid blir frisører i gjennomsnitt kun elleve år i yrket. Hva er grunnen til det? Vi mener helsemessige utfordringer en av de store årsakene, for vi ligger enten på eller nær toppen av mange andre tabeller som ikke er fullt så hyggelige.
Frisører er altså de som trives best på jobben. Samtidig viser tall fra NAV at vi også er den yrkesgruppen som har høyest andel av oppbrukte sykepengerettigheter (over 25 tilfeller pr 1000 arbeidstakere). Frisører har oftere enn andre yrkesgrupper blitt behandlet for kontakteksem (i spesialisthelsetjenesten), vi er plaget av smerter i nakke, skuldre, armer, håndledd og hender og oppgir å være oftere plaget av hodepine enn mange andre yrkesgrupper. I tillegg har frisører høyere andel av legemeldte sykemeldinger grunnet angst- og depresjonslidelser enn de fleste andre yrker.


Hvorfor har vi dette misforholdet mellom trivsel på jobb og helseutfall?


«Sånn har vi alltid gjort det!»
Er frisører, både som bransje og arbeidstakere, for dårlige til å ta helsemessige hensyn i arbeidshverdagen? Gjør arbeidsgiverne det de kan for å fjerne risikofaktorer og tilby tilstrekkelig og riktig verneutstyr? Blir verneutstyr vedlikeholdt, og gis de ansatte ordentlig informasjon og opplæring? Og ikke minst, er den enkelte frisør bevisst nok på bruk av verneutstyr, på å bruke godt fottøy, på riktige arbeidsstillinger. Er vi flinke til å ta til oss ny kunnskap og nye løsninger, til å velge en tryggere kjemisk verktøykasse?


Har alle salonger orden på internkontroll, varslingsrutiner og tiltak for et forsvarlig og godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø? Fungerer (eller mangler) verneombudene? Tar vi godt nok vare på hverandre i hektiske arbeidshverdager som for mange av oss er preget og styrt av et innsatsbasert lønnssystem hvor det er en hver mann og kvinne for seg selv?
Fagforbundet Frisørenes Fagforening har et hårete mål om at ingen frisører skal bli syke av jobben sin. Vi sitter ikke på noen ferdig, helhetlig løsning, men det er ingen tvil om at det fremdeles er mye å ta tak i.

 

Faktaboka 2018 kan lastes ned via linken under. Noen av tabellene nevnt i artikkelen ligger også i bildegalleriet øverst.


Ytterligere data og tabeller finnes på STAMI sine nettsider, på avdelingen for Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA), www.noa.stami.no. Nettsidene blir for tiden oppdatert med nytt innhold, så en del tall fra forrige faktabokutgivelse ligger fremdeles der.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?