Til hovedinnhold

Strengere reguleringer for bruk av MI

EU besluttet for få dager siden at produkter som inneholder det svært allergifremkallende stoffet MI (Methylisothiazolinone) fremover skal merkes som allergifremkallende selv om de «kun» inneholder små mengder av stoffet

30.05.2018 av Vivian Jacobsen
Sist oppdatert: 30.05.2018

MI ble forbudt å bruke i leave on-kosmetikk tidligere i år. Samtidig ble lovlig grenseverdi for stoffet i rinse off-kosmetikk senket fra 0,01 til 0,0015%. Nå kommer altså en ytterligere regulering ved at produkter med selv lave konsentrasjoner skal merkes som allergifremkallende. Dette vil gjelde blant annet kosmetikk, rengjøringsprodukter og maling.

Man har sett en eksplosjon av MI-allergi siden stoffet ble tillatt brukt i kosmetiske produkter i 2005, og vi kan for en stor del takke danskene for at bruken av MI har blitt strammet kraftig inn. Ved hjelp av Videncenter for Allergi har Miljøstyrelsen i Danmark kunnet dokumentere ovenfor EU at MI er sterkt allergifremkallende.

Det ventes at kravet om merking blir bindende fra slutten av 2019.

Dere kan lese mer om regulering i artikkelen fra Miljøstyrelsen under her:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?