Til hovedinnhold

Fagforbundet har sørget for at hele laget i barnehagen får kompetansetilbud

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling (Foto: Illustrasjon, Titti Brun)

Fagforbundet har vært en aktiv pådrive for at de nasjonale kompetansemidlene skal fordeles til hele laget i barnehagen. Vi mener alle ansatte i barnehagene fortjener en forsvarlig bemanning og mulighet til å holde seg faglig oppdatert.

15.03.2023 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 30.03.2023

Rammeplanen krever at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Derfor har Fagforbundet krevd at hele personalet blir inkludert i sektorens kompetanseplaner.

Styrke hele laget for å styrke kvaliteten

Fagforbundet har sammen med partene i barnehagesektoren arbeidet for at alle ansatt i barnehagen skal ha tilbud om kompetansetilbud. Barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen fortjener å kunne holde seg faglig oppdatert. Deres bidrag er med på å styrke kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Alle ansatte i barnehagen utøver det pedagogiske arbeidet og skal legge til rette for barns trivsel og utvikling, i samarbeid med foresatte.

Personale med relevant kompetanse er en forutsetning for en inkluderende barnehage, som kan møte hvert enkelt barns behov og bidra til sosial utjevning.

Du kan lese mer om tilbudet på hjemmesiden til utdanningsdirektoratet

Barnehagen skal være en lærende organisasjon 

Fremtidens arbeidsliv vil kreve et mangfold av kompetanse, og det er viktig at vi anerkjenner ulike typer kompetanse uten å skape statushierarkier. Ansatte uten formell kompetanse kan ha lang erfaring fra arbeidslivet og viktig  realkompetanse.

Fagforbundet har alltid vært opptatt av at realkompetanse må verdsettes, og mener at ansatte med praktisk erfaring og teoretisk utdanning må lære av og utfylle hverandres kompetanse. Dette er lettest å få til der hvor arbeidsgiver legger til rette for læring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen. 

En forutsetning er at de ansatte har tid til å planlegge, og gjennomføre de ulike pedagogiske aktivitetene, både for barnegruppen som helhet, og for det enkelte barn. Barnekonvensjonen krever at alle barn har rett til å si sin mening, og de ansatte har ansvar for å se og fange opp alle
barns ulike uttrykk.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?