Til hovedinnhold

Endringer i barnehageloven

gutt barnehage barn

Regjeringa har foreslått flere endringer til styring og finansiering av barnehagene (januar 2024). Fagforbundet mener forslagene styrker muligheten til å sikre alle barn et godt og likeverdig tilbud. Kommunene får mer ansvar, og mulighet til å vedta lokale forskrifter om barnehageopptak, bemanning og krav til kompetanse.

Spørsmål og svar

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?