Til hovedinnhold

Nyheter

Rettferdig skattegrep, mener Fagforbundet

- Regjeringas skattegrep er godt, rettferdig og framtidsretta. Det er god fordelingspolitikk å hente inn skatt på overskudd fra bruk av naturressurser, som fiskeoppdrett og vindkraft. Dette vil også kunne styrke velferdstjenestene, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. 

Enighet i energiforhandlingene

10 900 kroner i lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.

Kirkemøtet gikk inn for kompromissmodellen

– Fagforbundet vil arbeide videre med å sikre hele, faste stillinger, medbestemmelse og trygghet for alle i omstillingsprosessene vi går inn i. Vi trenger hele laget for å skape ei kirke for alle, sier May Britt Sundal, leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Energikrisa må løses med sterkere styring og jevnere fordeling

Russlands invasjon av Ukraina har skapt stor menneskelig lidelse, men den har også bidratt til energikrisa som nå rammer hele vår verdensdel. Landsstyret peker i sin uttalelse på at det er riktig å reformere, men ikke avvikle, strømmarkedet.

Derfor er det vanskelig å løse lærerstreiken

Fagforbundet og 37 andre fagforbund fra alle fire hovedorganisasjoner sa ja til resultatet i kommuneoppgjøret. Hvis lærerorganisasjonene som følge av streiken får mer, kan forbund som har godkjent resultatet kreve å forhandle på nytt.

Enighet i første del av forhandlingene i HUK-oppgjøret

Fagforbundet og Virke er kommet til enighet i første del av forhandlingene i HUK-oppgjøret.

Høyere lønn for dyrepleiere og klinikkassistenter

Fagforbundet og NHO ble enige i forhandlingene som gjelder dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt på dyreklinikk.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?