Til hovedinnhold

Ja i fire avtaler for ansatte innen helse og utdanning i Virke 

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Svend Morten Voldsrud fra arbeidsutvalget i Fagforbundet, Trine Schønberg fra Kirkens bymisjon og Rune Mathiassen, leder for Kompetansesenteret i Vestfold og Telemark.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Svend Morten Voldsrud fra arbeidsutvalget i Fagforbundet, Trine Schønberg fra Kirkens bymisjon og Rune Mathiassen, leder for Kompetansesenteret i Vestfold og Telemark. (Foto: André Haugen/Fagforbundet)

Medlemmene i avtalene i Virke HUK-oppgjøret i oppgjørene som har tilknytning til kommunesektoren og Spekter helse har svart ja i uravstemningen. Virksomheter med tilknytning til statlig sektor er utsatt i påvente av den pågående konflikten i Staten. 

04.07.2024 av André Haugen
Sist oppdatert: 09.07.2024

Avtalene det gjelder er overenskomsten for barnehager, helse og sosiale tjenester og utdanning. Dette er avtaler som har lønnsstruktur lignende kommunal sektor. Resultatet er langt på vei likelydende med resultatet for kommunalt ansatte. 

I tillegg er det enighet om overenskomst for spesialisthelsetjeneste, med lønnsstruktur som i Spekter helse. 

HUK-området i Virke består av syv tariffavtaler (overenskomster) innen helse, utdanning og kultur, som vanligvis forhandles samtidig. I år ble altså den statlige delen utsatt. 

På linje med kommunal sektor

 – Vi har fått til et lønnsoppgjør som er på linje med oppgjøret i kommunal sektor og Spekter helse. Dette sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft og er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget. Vi er godt fornøyde og ser fram til å legge dette fram for medlemmene i en uravstemning, sier Svend Morten Voldsrud, som har ledet forhandlingene for Fagforbundet. 

Fagforbundet forhandlet i sammenslutning med LO-forbundene FO, NTL, Creo og Skolenes Landsforbund. 

Avtalene fordeler seg etter hvilket avtaleområde de er like når det kommer til lønn og arbeidsvilkår. 

Partene har nå blitt enige overenskomster med en lønnsstruktur lik kommunal sektor (KS):  

Og avtalen med lønnsstruktur lik Spekter helse: 

Du finner mer informasjon om resultatet, samt protokoll fra forhandlingene under de forskjellige tariffsidene. Lønnstabeller og tariffplakater oppdateres når disse er klare. 

Ettersom tariffoppgjøret i Staten ikke er klart, vil disse avtalene forhandles om til høsten: 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?