LO-kongressdelegat: Sissel Merete Skoghaug, Troms

(37), SHS. På sin 1. kongress: - Ta tilbake politisk styring over sykehusene - med regnskapsførsel som i offentlig forvaltning forøvrig. Samhandlingsreformen må gjøre kvalitetsforskriften reelt styrende for pleie- og omsorgstjenestene, bl.a. ved økt grunnbemanning og at deltidsstillinger omgjøres til hele. Dette vil også bidra til at flere velger å utdanne seg i denne retninga, og at allerede godt kvalifisert helsepersonell ønsker å stå i slikt arbeid. Organisatorisk må det bli økt profilering av enkeltyrker, spesielt høyskolegrupper. Satsing på høyskolegrupper vil sikre LO økt innflytelse i høyskolesystemet og ute i arbeidslivet.

20.04.2009 av Maria Wattne
Sist oppdatert: 21.04.2009

;