Nyheter

Hedres for nær omsorg i livets sluttfase (vol.no. 03.12.2010)

Palliativ enhet ved UNN Harstad har vunnet den prestisjetunge Samhandlingsprisen 2010 for deres arbeid for dødende og uhelbredelig syke mennesker.

03.12.2010

1. februar 2011 er frist for Inn på tunet prosjekt (Innovasjon Norge)

Har kommunen din Inn på tunet tilbod? Inn på tunet kan bidra til å løyse viktige samfunnsoppgåver innan omsorg, helse og arbeid, samtidig som ein skaper nye arbeidsplassar på garden. I 2010 dro 37 kommunar igang 25 Inn på tunet løft prosjekt. Nå har kommunen din mulegheiter. Neste søknadsfrist er 1. februar 2011

02.12.2010

Steinar (86) må dusje på 15 minutter (TV2 nyheter)

Bydel Østensjø mener eldre og syke klarer seg med fem minutter på do, og et kvarter til å dusje. – Nesten ikke tid til å bli ferdig, sier Steinar Sletten.

30.11.2010

Verdig eldreomsorg krev kunnskap (bt.no 29.11.2010)

Dei eldre i Noreg får nye lovfesta rettar, men mykje tyder på at lova vert broten frå første stund.

29.11.2010

Eldre - og psykisk helse (Dagens Medisin)

Kanskje kan den overrepresentative fokuseringen på eldres fysiske helse være noe av forklaringen på at helsemyndighetene ikke har vært mer interessert i den psykiske delen av helsa? undrer Kenneth Leidang.

22.11.2010

En million kroner til livsglede (Helse- og omsorgsdepartementet)

Organisasjonen Livsglede for eldre får en million kroner ekstra i støtte fra regjeringen. – Dette er en organisasjon som virkelig sper glede blant eldre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

22.11.2010

Hjernereserve med to språk (forskning.no 19.11.2010)

Hjernen til tospråklige klarer å holde demenssymptomer på avstand mye lengre enn toppetasjen til enspråklige.

19.11.2010

Barn og dyr = livsglede (Arendals Tidende)

Stiftelsen Livsglede for eldre ønsker å satse sammen med Arendal kommune. Torsdag sa helse – og omsorgskomiteen i Arendal ja til å utvikle et samarbeid med stiftelsen som vil ha både barn og dyr inn på kommunens bo - og omsorgssentre.

16.11.2010

78-åring bergar omsorga (GD.no 10.11.2010)

Rannveig Øverøyen (78) går framleis i fulle vakter i heimesjukepleia i Skjåk. - Ho er med å berge oss gjennom året, seier omsorgsleiar Mari Brenna.

10.11.2010

Vil jobbe bedre med demente (NAPHA)

Ansatte på sykehjem vil gjøre en bedre jobb med demente, men har ikke tatt i bruk verktøyene.

08.11.2010

Bedre livskvalitet for pleietrengende (Tønsberg Blad 05.11.2010)

Teknologi kan ikke erstatte omsorgspersoner, men kan bidra til større trygghet og bedre livskvalitet, mener artikkelforfatteren.

05.11.2010

Ny brosjyre - Fagskoleutdanning for helse- og sosialsektoren

Reviderte Fagskole brosjyre kommet. Bestilles via våre nettsider.

02.11.2010

Gamle tar helsa som den kommer (GD.no 01.11.2010)

De gamle ser også på fysiske helseproblemer som noe naturlig, og tilpasser derfor forventninger og målsettinger ut fra sin kapasitet.

01.11.2010

Avvikende langtidspleie (forskning.no 29.10.2010)

Den skandinaviske forma for langtidspleie avvik frå den idealiserte velferdsstaten med universelle ordningar for alle. I åra framover vil det verta fleire eldre. Det forventes at eldre over 80 år vil fordobla seg fram til 2040. Med ein aldrande befolkning vil utgiftene til langtidspleie auka.

29.10.2010

Les Helse På (Helse Fonna)

Møt Finn Helge Quist som fekk livet igjen med nye lunger. Bli med på besøk til ti år gamle Elina Haavik Dale som har cerebral parese og epilepsi, og les korleis ho og familien meistrar kvardagen. Eller kva med dei kommande TV-stjernene på fødeavdelinga i Odda? Dette er noko av det Helse Fonna byr på i sitt nyaste magasin.

29.10.2010

Aktuelle bøker om mattradisjoner, mat i hjemmebaserte tjenester mm

Tre bøker til nytte, kunnskap og forståelse. Forfatter er Gunnhild Aakervik som er lærer og lektor i ernæring, helse og miljøfag.

25.10.2010

Hjelp meg å huske (Tromsø kommune)

”Hjelp meg å huske” - minnealbum for personer med demenssykdom. Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Troms har utarbeidet en DVD med arbeidshefte for å illustrere hvordan et minnealbum kan lages å brukes.

20.10.2010

Inn i skyen (Helse Midt-Norge RHF)

Det å kaste bort tiden på å grue seg...Nei. Berit Myskja Drejer har Alzheimer, men vil ikke la det hindre henne i å leve et godt liv.

13.10.2010

Et livstestament er nyttig (Aftenposten 11.10.2010)

Helsedirektoratet har nylig utgitt en veileder som blant annet skal redusere uønsket og unødig overbehandling.

12.10.2010

Hund – på resept! (Det gode liv)

En hund er bra for helsa! Stadig flere tar til orde for at de som trenger det, bør få hund på resept.

11.10.2010