Nyheter

De små tjenesters store betydning (forskning.no 24.03.2011)

Mindre tjenester, som transport, levering av mat og telefonkontakt, blir ofte oversett når man skal vurdere omsorgstjenester for eldre.

24.03.2011

Sørgende 91-åring kastet ut (Nettavisen 23.03.2011)

Gunnvalds mor Sigrid ble kastet ut av omsorgsleiligheten da ektemannen døde.

24.03.2011

Meiner eldre får farleg mange pillar (NRK Hordaland 22.03.2011)

På berre fem år har medisineringa av eldre i Hordaland auka med 16 prosent, berre for medikament som må hentast på apotek. Kva som skjer i institusjonane, finst ingen oversikt over.

22.03.2011

Rett til liv - hele livet (Aftenposten 22.03.2011)

Ny bok i Danmark minner om hva som er viktigst i eldreomsorgen. Har norske politikere forstått det danske budskapet?

22.03.2011

Tiltak for tryggere legemiddelbruk blant eldre (Helse- og omsorgsdepartementet)

-Mange eldre har flere sykdommer og bruker ulike legemidler samtidig. Helsetilsynet har avdekket at risikoen for problemer knyttet til legemidler øker med alder og antall legemidler. Helsedirektoratet har nå utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for bedre og tryggere legemiddelbruk blant eldre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

22.03.2011

Vil hjelpe eldre deprimerte (Vestfold Blad 17.03.2011)

Er du ung og sliter psykisk, er hjelpen nærmere enn om du er av dem som bygget velferden vår. Det kan det bli en endring på, som følge av et internasjonalt forskningsprosjekt som skal gjennomføres i Vestfold.

17.03.2011

Vi glemmer uten tenner (forskning.no)

Tennene våre påvirker hvordan hjernen vår virker. Det viser seg for eksempel at hukommelsen er dårligere hos dem uten tenner.

16.03.2011

Temakurs knyttet til Samhandlingsreformen

Tilbud om 6 ulike temakurs: Samhandlingsreformen, psykisk helse og rus, demens, KOLS, diabetes, lindrende pleie og kreft.

16.03.2011

Fastlegesvikt ved demens (Dagens Medisin 14.03.2011)

Ikke alle fastleger oppfyller lovpålagte krav overfor pasienter med demens, viser fjorårets tilsynsmelding fra Statens helsetilsyn.

14.03.2011

Eldre skal spille seg til bedre helse (NRK Hedmark og Oppland)

Ved å gi eldre som bor hjemme et lesebrett som de kan spille blant annet bingo med, håper helse- og dataforskere på Høgskolen i Gjøvik både å kunne gi dem bedre livskalitet og følge med på helsa deres.

08.03.2011

Omsorg med omtanke

Å bygge enkeltrom med en dør imellom krever ingen månelanding, men det krever politisk vilje, skriver Jens Stoltenberg.

03.03.2011

Godt humør gir lengere liv (Trønder-Avisa 02.03.2011)

Godt humør gir mindre sykdom og økt levealder, fastslår forskere.

02.03.2011

Pårørendeskole gir støtte i omsorgen for personer med Demens (Bodø kommune)

Demensforeningen i Bodø og Bodø kommune starter Pårørendeskole 9. mars på Stadiontunet sykehjem. Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon. Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens.

01.03.2011

Livsglede for Eldre etablert i Ullensaker! (Ullensaker kommune)

Lokalforening for Livsglede for Eldre er nå etablert i Ullensaker. Den vil jobbe for å gjøre mer mulig innenfor eldreomsorgen ved hjelp av frivillige ledsagere.

28.02.2011

FORUM Sykehjemsmedisin sin 8. LANDSKONFERANSE

Arrangeres på Lillehammer 25. – 27. mars 2011. Radisson Blu Hotel Lillehammer.

28.02.2011

Berättelsen om Elsa

Et nettbasert kurs om Elsa's ikke lette vei mot døden. Kurset er utarbeidet i Sverige og kan lastes ned gratis.

28.02.2011

Palliativt Videncenter

PAVI er et nationalt center, der har til formål at sikre udvikling, høj faglig kvalitet og spredning af viden i den palliative indsats i Danmark.

28.02.2011

Lett å ta feil av Alzheimers (forskning.no)

Ny studie viser at halvparten av de som ble diagnostisert med lidelsen, faktisk ikke hadde Alzheimers sykdom. Hvor sikker kan man være?

24.02.2011

Ni av ti sier de har et godt liv (fvn.no 23.02.2011)

Over 90 prosent av sørlendingene mener de har et godt liv. Men de trygdede sliter med livskvalitet, helse ensomhet, ifølge en ny undersøkelse.

23.02.2011