Til hovedinnhold

Nyheter

Miljøterapikonferansen 30.-31. oktober - Scandic Oslo Airport

En konferanse for deg som arbeider som praktiker eller leder innen miljøterapi. Miljøterapikonferansen er en møteplass for faglig påfyll for de fleste som arbeider som miljøterapeut, uavhengig av fagbakgrunn.

Verdighets-konferansen - Kreativ Omsorg 2019

I mars 2019 smelter de to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og Kreativ Omsorg igjen sammen på en felles arena i Oslo. Fagforbundet og Verdighetsenteret er arrangører, mens en rekke organisasjoner blir med som samarbeidspartnere. Dette blir vårens nasjonale faglige og sosiale møteplass!

Advarer mot 12-timers vakter

Sykepleiere som er på jobb halve døgnet, kan ende opp med å bli utbrente, advarer Fagforbundet.

Marker Stopp Trykksår-dagen 15. november

De fleste trykksår kan forebygges. Likevel får en av fem pasienter i sykehus og sykehjem trykksår. Bli med og marker Stopp trykksår-dagen 15. november.

Hjerneslagskampanjen Prate, Smile, Løfte

Fredag 26. oktober inviterte Helsedirektoratet til et møte for å diskutere videreføringen av Prate, Smile, Løfte-kampanjen som en nasjonal dugnad.

Folk vil være sjef i eget liv (Dagsavisen)

Å ta Brukerstyrt personlig assistanse ut av helse- og omsorgsloven kan slå feil ut. Kronikk v/ Hege Weimand Larsen, Drude Berentsen og Marianne Skattum

Filmvisning av Making Sense Together

Filmen, som undersøker forholdet mellom makt og avmakt, vises under filmfestivalen Oslo Pix 6. og 7. juni, og Fagforbundets medlemmer får rabatterte priser!

Samspillkonferansen 2018

Fagforbundet arrangerer for tolvte gang Samspillkonferansen. Årets konferanse vil foregå i Bodø 29.-30. oktober, og er for alle som jobber innen helse- og sosialtjenesten.

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veilederen beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis, opplyser Helsedirektoratet.

Deltakere på dialogseminar i Oslo diskuterer frivillighet i eldreomsorgen.

Setter søkelys på frivillig omsorg for gamle

Hvilke muligheter og utfordringer får vi ved mer frivillig innsats i eldreomsorgen? Deltakerne på Fagforbundets dialogseminar forsøker å finne svar.

 Raymond Turøy, Fagforbundet er fornøyd med at det ikke ble konflikt i de private sykehjemmene i NHO-området

Vil løfte rettighetene til personer med utviklingshemming

Nå har levekårene til personer med utviklingshemming blitt ordentlig utredet. – På tide, mener Fagforbundet.

blokka4

Gratulerer med dagen!

Den 2. oktober er den internasjonale merkedagen for sosialpedagoger. I Norge er dette barnevernspedagoger og vernepleiere, og Fagforbundet vil gjerne benytte anledningen til å gratulere alle vernepleiere med dagen.

blokka4

Møte med vernepleier Victoria de Oliveira

Møt vernepleier Victoria de Oliveira som jobber på Grinitun Sykehjem og hjemmesykepleie i Spydeberg kommune.

6 timers arbeidsdag (Nettavisen)

I ett år jobbet svenskene 6 timers arbeidsdag. Dette ble resultatet: Færre sykemeldinger, gladere personal og mer fornøyde beboere, konkluderer rapporten.

Yrkesintervju: Christian Åsebø

Best hjemme: Prosjektleder Gunnbjørg Furuset og spesialhjelpepleier Susanne Torjussen snakker varmt om hverdagsrehabilitering i Sandefjord.

Samspillkonferansen 2015: Rehabiliterer best hjemme i Sandefjord

Sandefjord har en målrettet satsing på hverdagsaktiviteter gjennom prosjektet Best hjemme. Pasienter skal kunne fortsette å bo hjemme og leve et så ordinært liv som mulig etter at de har blitt syke.

Habiliterings- og rehabiliteringstjenester

Brukere og pasienter skal få tilbud om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

Fagforbundet og FO krever bemanningsnormer i barnevernet (video)

Fagforbundet og FO ber om at det settes et øvre tak på hvor mange barn og unge hver ansatt i barnevernet kan ha ansvar for.

Vernepleiere har viktig tverrfaglig kompetanse

I oktober inviterer Fagforbundet vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere til faglig konferanse. – Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid og det stemmer bra overens med vernepleierens rolleforståelse og oppgaver, sier leder i Seksjon helse og sosial, Raymond Turøy.

Uforsvarlig å sette folk til å gjøre faglig arbeid de ikke er kvalifisert til (Fri Fagbevegelse)

Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære dem opp først.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?