Til hovedinnhold

Høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomitéen

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde (Foto: Doug Olson / Mostphotos)

Fagforbundet var i høringsmøte om regjeringens forslag til budsjett i Stortingets helse- og omsorgskomité 17. oktober.

17.10.2022
Sist oppdatert: 14.03.2023

Regjeringens forslag til budsjett bærer preg av at vi må tilpasse oss nye utfordringer relatert til den pågående krigen og engergikrisen. Derfor støtter Fagforbundet de overordnede omfordelingene og prioriteringene i budsjettforslaget. Det er gledelig at at over en halv milliard kommer tilbake under sykehusenes kontroll ved avvikling av privatiseringsordningen fritt behandlingsvalg og at ordningen med innsatsstyrt finansiering reduseres. Vi er også enige i prioriteringen av psykisk helse- og rusbehandling.

Tillitsreform er viktig for Fagforbundet. Derfor er vi fornøyde med regjeringens signaler om å videreføre og forsterke arbeidet med heltidskultur og gjennomføre en tillitsreform. Utfordringen er å rekruttere og beholde nok personell og at kompetanseutvikling ikke kan salderes bort.

Komiteens medlemmer hadde flere spørsmål knyttet til fritt behandlingsvalg. Fagforbundets svar er at vi ønsker disse midlene tilbake til sykehusenes kontroll og at det blir bygd opp kapasitet i offentlig regi til å ivareta pasientenes behov.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?