Til hovedinnhold

Marker Stopp Trykksår-dagen 15. november

De fleste trykksår kan forebygges. Likevel får en av fem pasienter i sykehus og sykehjem trykksår. Bli med og marker Stopp trykksår-dagen 15. november.

08.11.2018 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 06.12.2018

Marker Stopp Trykksår-dagen 15. november

Trykksår bidrar til redusert livskvalitet og kan forårsake smerter, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død.

Vi håper sykehus, sykehjem og alle andre som jobber med pasienter blir med på markeringen av Stopp Trykksår-dagen 15. november.

 

Marker Stopp Trykksår-dagen 15. november

Mer materiell til dagen finner du hos Norsk interessefaggruppe for sårheling, som foredrag, matbrettunderlag og quiz. 

Husk også å bruke vår tiltakspakke for forebygging av trykksår. Tiltakene er:

  1. Vurder alle pasienter for trykksårrisiko ved innleggelse i sykehus og ved første møte med pasient i sykehjem
  2. Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter
  3. Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter
  4. Sikre stillingsforandring og/eller aktivitet hos alle risikopasienter
  5. Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter
  6. Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksårforebyggende tiltak
  7. Informer om trykksårrisiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskrivelse og overflytting

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Interessegruppe for Sårheling og pasientsikerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 står bak den norske delen av den internasjonale markeringen. 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?