Til hovedinnhold

Til studenter ved helsefaglige studieretninger

Tegnet av Robert Nyberg

Tegnet av Robert Nyberg (Foto: Illustrasjon/Fagforbundet)

Det er usikre tider for mange. Mange av våre studentmedlemmer ved helse- og sosialfaglige studieretninger kontakter oss nå med spørsmål om praksis, personlig økonomi og så videre. Her finner dere svar på en del. Vi vil oppdatere fortløpende.

26.03.2020 av Yrkesseksjonen helse og sosial
Sist oppdatert: 30.04.2020

Studenter og økonomi

Stortinget har nettopp vedtatt en ny såkalt krisepakke for å avhjelpe virkningen av koronatiltakene på økonomien. I den nye krisepakka vil det komme anledning for studenter som opplever bortfall av inntekt, til å få hjelp fra Lånekassen. Lånekassen arbeider med å utforme denne ordninga. Vi vil komme tilbake med mer info så fort som mulig.

Husk at som studentmedlem i Fagforbundet er du omfattet av LO-favør.

Permittering fra deltidsjobb

Mange studenter er avhengige av deltidsjobben, men får ikke støtte fra NAV etter permittering og har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon. Regjeringa har blitt pålagt av Stortinget om å jobbe sammen med Lånekassen for å finne løsninger.

Regjeringa vil komme tilbake til detaljene så fort man har kommet fram til en løsning.


Sykestipend ved sykdom

Er du student og syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, gjort om til stipend. Du kan også ha rett til sykestipend dersom du blir forhindret fra å følge undervisning fordi barnet ditt blir sykt.

Endrede regler for praksis

Fra og med 18. mars endret regjeringen reglene for praksis, for å gi universitetene og høyskolene mer fleksibilitet i hvordan dette gjennomføres for studentene. 

De konkrete endringene:

  • Universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som "forsvarlig og nødvendig". I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.
  • Det skal ikke komme fram på vitnemålet ditt at ditt universitete eller høyskole har måtte bruke erstatningstiltak for ordinær praksis.
  • Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er enige om at vitnemål er dokumentasjon på at studenter har oppnådd læringsutbyttet de trenger for å bli autorisert som helsepersonell. Dette vil bli lagt til grunn når autorisasjonssøknader behandles.
  • Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. september 2020. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i virusutbruddet.
  • Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.

Les mer på regjeringen.no. 

Autorisasjon for studenter på helsefaglige utdanninger

Det er studenter på helsefaglige utdanning som er bekymret for at unntakstilstanden vil gjøre det vanskeligere å få autorisasjon som helsepersonell. Regjeringa jobber med hvordan autorisasjonsmyndighetene vil behandle søknader fra søkere som nå får et litt annerledes studieløp. Regjeringa er også i dialog  med andre europeiske land om hvordan de håndterer de felles europeiske kravene til praksis.

Din fagskole, universitet eller høyskole gir deg mer informasjon når regjeringa har svar på disse spørsmålene.

Særlige utfordringer i forbindelse med spredning av koronaviruset

Fagforbundet får nå inn bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om mangel på personell og ressurser til å håndtere utbruddet av koronaviruset, og det er ingen tvil om at utbruddet vil kreve mye av mange. Skal vi klare å håndtere de utfordringene som spredning av SARS-CoV-2 skaper, må mange, også studenter, strekke seg langt. Fagforbundet har, sammen med andre forbund, allerede inngått en avtale med arbeidsgiversiden om blant annet betydelig adgang til mer overtidsbruk for vanlige arbeidstakere i helsesektoren. Du kan lese mer om avtalene på Fagforbundets egen nettside om koronaviruset og arbeidslivet.

Fagforbundet vil understreke at alle må forholde seg til FHIs oppdateringer av status og informasjon. Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger om karantene og hygienetiltak må følges. Dette gjelder både studenter og utdanningsinstitusjoner - i denne situasjonen har man en gjensidig forpliktelse til å legge til rette for at læring kan foregå innafor ramma av de gitte anbefalingene. 

Både studenter og ansatte ved helsefaglig utdanningsinstitusjoner er å anse som helsepersonell etter helsepersonelloven. Dermed er de en del av beredskapen og vil kunne bli brukt som helsepersonell i kommuner og helseforetak. Dette kan gi mange unike læringsmuligheter, men det kan også sette studenter i svært krevende situasjoner.  Fagforbundet har tillitsvalgte i hver eneste helsevirksomhet i både private og offentlige helsetjenester i hele landet. De står klare til å hjelpe studentmedlemmer med store og små problemstillinger som måtte oppstå.

Studentmedlemskap i Fagforbundet

Dersom du som leser dette ikke er medlem i Fagforbundet, vil vi selvfølgelig sterkt oppfordre deg til å bli det. Mange studenter jobber ved siden av studiene, og som studentmedlem i Fagforbundet får du hjelp uansett hvilken jobb du har ved siden av studiene. Minimumskrav for å kunne organisere seg som studentmedlem er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 30 studiepoeng pr år. 

Det koster ikke mye å være medlem og studentmedlemmer regnes som ordinære medlemmer i Fagforbundet og har alle medlemsfordeler, men er ikke en del av stipendordningen. Hvis du jobber ved siden av studiene, vil vi kunne hjelpe deg dersom du ikke får de lønns- og arbeidsforhold du har krav på. Som medlem i Fagforbundet får du også tilgang til det helsefaglige verktøyet pleiar.no, alle fagkursene i Fag i fokus og alle fagforbundets fagkonferanser og seminarer. 

Trenger du noen å snakke med?

Isolasjon og den usikkerhet denne situasjonen skaper, kan gi mange utfordringer som de ikke føler at de kan snakke med sine nærmeste om. Her er noen tips til hvor du kan søke hjelp og støtte:  

Støtte- og samtaletilbud ved det enkelte utdannings- og opplæringssted

Ung.no: Statens informasjonskanal og spørretjeneste for deg som er mellom 13 og 20 år. Du kan stille spørsmål om det aller meste på på nettsiden.

Hjelp til hjelp

Mental Helse: Døgnåpen og gratis hjelpetelefon: 116 123 Du kan også bruke deres nettjeneste.

Kirkens SOS: Tilbyr et lyttende medmenneske for mennesker i krise via krisetelefonen: 22 40 00 40.

Teksttelefon for døve 55 32 56 97

SOS-chat.

Bekymringstelefonen – Voksne for Barn: Telefon: 810 03 940

Røde Kors-telefonen Kors på halsen er et samtaletilbud for alle barn og unge i Norge under 18 år. Telefon: 800 333 21

 

Lenker til annen nyttig informasjon

Lånekassens infoside om koronasituasjonen for studenter

Spørsmål og svar om koronasituasjonen for fagskolestudenter

Regjeringens side med spørsmål og svar om situasjonen for studenter

Universitets- og høyskolerådets (UHRs) koronaside

Koronainformasjon fra Norsk studentorganisasjon

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?