Til hovedinnhold

Dette er hybridpensjon

Hybridpensjon er den nyeste og mest moderne modellen for tjenestepensjon vi har i Norge. Fagbevegelsen har tatt hybridpensjon positivt imot både i privat og offentlig sektor fordi den har en rekke fine kvaliteter.

09.10.2018
Sist oppdatert: 30.11.2020

Livsvarig og lik for kvinner og menn

Hybridpensjon er forutsigbar, den er livsvarig og den gir en lik pensjon for kvinner og menn. Dessuten er den mer forutsigbar enn innskuddspensjon fordi risikoen er fordelt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsforsikringsselskapet. Hybridpensjon er en livsvarig ytelse, mens innskuddspensjon bare utbetales i noen år, som regel ti.

Kvinner lever lenger enn menn. Derfor må kvinner spare opp litt mer som yrkesaktive for å få lik pensjon som menn. Det kan man med hybridpensjon, men ikke i innskuddspensjon. Det er en viktig forskjell.

Høyere pensjon, helt enkelt

Den viktigste grunnen til at vi liker hybridpensjon er rett og slett at den gir bedre pensjon, uten at det koster nevneverdig mer for arbeidsgiver, faktisk så mye som 20 prosent mer. Sagt på en annen måte: 200 kroner mer for hver tusenlapp du får i pensjon, resten av livet.

Så kan man spørre seg hvordan er det mulig å få mer pensjon med samme nivå på pensjonssparingen gjennom de yrkesaktive åra?

Mer igjen til pensjon

En hybridpensjon er en bred kollektiv ordning der kostnadene til å forvalte ordningen betales på forhånd. Det betyr at ingen spiser av lasset og at det dermed blir mer igjen til pensjon. En innskuddspensjon forvaltes som regel individuelt og kostnadene til å forvalte sparingen blir dekket av pengene som er oppspart til pensjon.

I hybridpensjon går oppsparte penger fra den som dør tidlig inn i fellesskapet og bidrar til at alle får en høyere pensjon. I en innskuddspensjon tilfaller disse pengene arvingene, men etter bestemte regler. Siden hybrid er en kollektiv ordning, tilfaller disse pengene alle i fellesskapet i form av høyere pensjon. Litt brutal sagt: Hvem skal nyte godt av pengene som blir ”til overs”? Pensjonistene eller arvingene deres?

Mer igjen mens man fortsatt har krefter

I hybridpensjon er det lov å omfordele pensjonsrettighetene slik at man får mest penger med en gang man går av med pensjon, som gradvis trappes ned etter hvert som man blir eldre. Dette kalles teknisk rente. Denne måten å gjøre det på gir en betydelig høyere pensjon når man er fersk pensjonist, det kan faktisk utgjøre 40 prosent høyere pensjon i starten av pensjonisttida. Det er ikke mulig i en innskuddspensjon, der vil man få den høyeste utbetalingen siste år man får tjenestepensjon.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?