Til hovedinnhold

Dette er hybridpensjon

Hybridpensjon er den nyeste og mest moderne modellen for tjenestepensjon vi har i Norge. Fagbevegelsen har tatt hybridpensjon positivt imot både i privat og offentlig sektor fordi den har en rekke fine kvaliteter.

Livsvarig og lik for kvinner og menn

Hybridpensjon er forutsigbar, den er livsvarig og den gir en lik pensjon for kvinner og menn. Dessuten er den mer forutsigbar enn innskuddspensjon fordi risikoen er fordelt mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og pensjonsforsikringsselskapet. Hybridpensjon er en livsvarig ytelse, mens innskuddspensjon bare utbetales i noen år, som regel ti.

Les mer om pensjon.

Kvinner lever lenger enn menn. Derfor må kvinner spare opp litt mer som yrkesaktive for å få lik pensjon som menn. Det kan man med hybridpensjon, men ikke i innskuddspensjon. Det er en viktig forskjell.

Høyere pensjon, helt enkelt

Den viktigste grunnen til at vi liker hybridpensjon er rett og slett at den gir bedre pensjon, uten at det koster nevneverdig mer for arbeidsgiver, faktisk så mye som 20 prosent mer i pensjon, med en kostnad for arbeidsgiver som bare utgjør omlag en prosent. Sagt på en annen måte: 200 kroner mer for hver tusenlapp du får i pensjon, resten av livet.

Så kan man spørre seg hvordan er det mulig å få mer pensjon med samme nivå på pensjonssparingen gjennom de yrkesaktive åra?

Mer igjen til pensjon

En hybridpensjon er en bred kollektiv ordning der kostnadene til å forvalte ordningen betales på forhånd. Det betyr at ingen spiser av lasset og at det dermed blir mer igjen til pensjon. En innskuddspensjon forvaltes som regel individuelt og kostnadene til å forvalte sparingen blir dekket av pengene som er oppspart til pensjon.

I hybridpensjon går oppsparte penger fra den som dør tidlig inn i fellesskapet og bidrar til at alle får en høyere pensjon. I en innskuddspensjon tilfaller disse pengene arvingene, men etter bestemte regler. Siden hybrid er en kollektiv ordning, tilfaller disse pengene alle i fellesskapet i form av høyere pensjon. Litt brutal sagt: Hvem skal nyte godt av pengene som blir ”til overs”? Pensjonistene eller arvingene deres?

Mer igjen mens man fortsatt har krefter

I hybridpensjon er det lov å omfordele pensjonsrettighetene slik at man får mest penger med en gang man går av med pensjon, som gradvis trappes ned etter hvert som man blir eldre. Dette kalles teknisk rente. Denne måten å gjøre det på gir en betydelig høyere pensjon når man er fersk pensjonist, det kan faktisk utgjøre 40 prosent høyere pensjon i starten av pensjonisttida. Det er ikke mulig i en innskuddspensjon, der vil man få den høyeste utbetalingen siste år man får tjenestepensjon.

Noen konkrete eksempler på innskuddspensjon vs. hybridpensjon, og forskjeller for kvinner og menn i innskuddspensjon:

Lønn 450 000

   

Hybridpensjon

 

Innskudds-

pensjon

Ikke

teknisk rente

1 %

teknisk rente

2 %

teknisk rente

Mann

           95 000

           97 000

         111 000

         125 000

Kvinne

           82 000

           97 000

         112 000

         129 000

 

Lønn 475 000

   

Hybridpensjon

 

Innskuddspensjon

Ikke teknisk rente

1 % teknisk rente

2 % teknisk rente

Mann

         100 000

         102 000

         117 000

         132 000

Kvinne

           87 000

         102 000

         119 000

         136 000

 

Lønn 500 000

   

Hybridpensjon

 

Innskuddspensjon

Ikke teknisk rente

1 % teknisk rente

2 % teknisk rente

Mann

         106 000

         108 000

         124 000

         139 000

Kvinne

           91 000

         108 000

         125 000

         143 000

 

Beregningsforutsetninger:

Både mann og kvinne er 27 år gamle (født i 1994), blir 67 år i 2061.

Forventet antall leveår som pensjonist:

Mann: 23,9

Kvinne: 27,6

 

Forutsetninger: Begge pensjonsordningene har maksimalt tillatte innskudd, og det betales inn 15,5 % mer for kvinner enn for menn. Det antas utbetaling i like mange år som forventet antall år som pensjonist fra begge pensjonsordningene, og det benyttes Finanstilsynets forutsetninger om levealderK2013. Begge pensjonsordningene har individuelt investeringsvalg, investeringsvalget er etter en profil som er 100 % i aksjer frem til 42 år, deretter avtrappende til 20 % ved 67 år og avkastningsforventninger etter Finans Norges avtale om avkastningsprognoser med antatt G-vekst på 2 % årlig. Pensjonene er målt i dagens kroneverdi.

Se Fagforbundets pensjonsekspert forklare hybridpensjon:

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?