Til hovedinnhold

Sånn fungerer det norske pensjonssystemet

Fagforbundets mål er at alle skal ha en pensjon som siker en trygg og verdig alderdom, men pensjonssystemet er under press og vi har sterke motkrefter. Derfor bør du sette deg inn i pensjonssystemet og egne rettigheter slik at du unngår å gjøre kostbare feil.

21.12.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 09.02.2022

Alle skal ha en pensjon å leve av

Kort fortalt er pensjon det samme som lønn. Gjennom hele arbeidslivet blir en del av lønna trukket og satt av till pensjon. Det er de pengene du skal leve av den dagen du slutter å jobbe. Det er ikke alt du trenger å vite om pensjon, men noe bør du ha kunnskap om, uansett om du er ung eller gammel.

Slik er pensjonssystemet bygget opp:

pensjonspyramide.png

Pensjonssystemet i Norge består av tre hovedelementer. Folketrygden ligger i bunnen og gjelder alle. I tillegg kommer tjenestepensjon i ulike varianter, og på toppen kommer individuell sparing. Dessuten fins AFP (avtalefestet pensjon) og ulike former for uføre- og etterlattepensjoner.

 

Folketrygden

Folketrygden er grunnmuren i pensjonssystemet. Alle som bor eller jobber i Norge får som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Den omfatter dermed så godt som alle og utbetales av Nav. Staten setter av en andel av det du tjener hvert år, gjennom skatten du betaler.

Offentlig tjenestepensjon

De fleste kommuner, fylkeskommuner, staten, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor har inngått avtale om offentlig tjenestepensjon for sine ansatte.

Det er arbeidsgiveren din som melder deg inn i ordningen. Arbeidsgiverne betaler mesteparten av utgiftene til pensjonsordningen, men du bidrar også. De fleste arbeidstakere blir trukket to prosent av lønna til pensjonsinnskudd.

 

Privat tjenestepensjon

Fra 2006 har det vært pålagt at alle arbeidstakere skal ha en pensjonsordning gjennom arbeidsgiver. Denne kommer i tillegg til folketrygden. Minstetrekket ligger på to prosent, men flere virksomheter har valgt en høyere prosentandel. Det betyr at arbeidsgiveren din setter av minst to prosent av lønna din til pensjonssparing. Det fins mange ulike tjenestepensjonsordninger.

Fagforbundet jobber for at du skal ha en god og trygg pensjon. Forbundets krav er at pensjonen din skal være kjønnsnøytral og utbetales så lenge du lever.

 

Hvilken pensjonskasse tilhører jeg?

Spør din nærmeste tillitsvalgte eller personalkontoret. Her finner du en oversikt over pensjonskasser.

  

Uførepensjon

Alle som blir minst femti prosent varig ufør har rett til uføretrygd fra folketrygden. Det tar ofte lang tid før en slik pensjon blir innvilget. Ved årsskiftet 2014/2015 kom det nye regler som skal gjøre det lettere å kombinere uføretrygd og jobb.
Les mer om uførepensjon hos Nav

Ansatte i offentlig sektor har i tillegg rett til uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen, hvis de har en uføregrad på over 20 prosent.

I privat sektor har en del arbeidstakere uføreforsikring betalt av arbeidsgiver, men ikke alle. Anslagsvis kommer en halv million yrkesaktive nordmenn dårligere ut fordi de har uføredekning kun gjennom folketrygden.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?