Til hovedinnhold

Nyheter

Er du en ildsjel?

Verdighetsenteret tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram: Frivillighetskoordinering – eldreomsorg som starter opp 11. februar 2014. Opplæringen er samlingsbasert (3 samlinger à 3 dager fordelt på 1 år) og skal kvalifisere deg til å organisere og lede frivillig arbeid innenfor eldreomsorg.

Nytt år og nye muligheter!

Første halvår 2014 innledes med flere tilbud på konferansesiden. Landsomfattende konferanser vil bli avholdt for ambulanse- og AMK personell, barnepleiere og jordmødre, landskonferanse om tvang: begrensing og muligheter og KreativOmsorg som avvikles for tiende gang. Verdighetsenteret tilbyr kurset "Er du en ildsjel?" I tillegg skal Fagforbundet ha en egen stand på Smak som er Norges største fagmesse for ernæringsområdet.

Finnmark går foran i heltidskampen

Våre nordligste kommuner har klart det så mange streber etter: å styre de ansatte unna deltidsfella.

Mangler tittel til artikkel med id [6562]-6562

Mangler tittel til artikkel med id [6558]-6558

Mangler tittel til artikkel med id [6554]-6554

Stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår

Inga Marte Thorkildsen presenterte 21. juni stortingsmeldinga Frihet og Likeverd – Om mennesker med utviklingshemning.

Miljøarbeidere skal tilbys mer utdanning

Raymond Turøy i Fagforbundet håper levekårene til personer med utviklingshemning blir tema i valgkampen og på Stortinget til høsten.

Hvilken nytte har omsorgstjenestene av fagskoleutdanning?

En ny rapport viser at fagskoleutdanning i helse- og sosialfag kan gjøre arbeidsplassen mer attraktiv, stabilisere personellsituasjonen og medføre at de ansatte står lenger i jobb.

Mangler tittel til artikkel med id [6540]-6540

Rett til et liv uten vold - tilbud om videreutdannelse til kommunalt ansatte

Kvinneuniversitetet i Norden har utviklet et videreutdanningstilbud som er relevant for alle som møter problematikken vold mot kvinner i sitt arbeid.

Gahr Støre møter rusfeltet (fagbladet.no)

Jonas Gahr Støre er engasjert i rusfeltet. Men fagfeltet er sterkt uenig i at behandlingstilbudet til rusavhengige er blitt bedre.

Tilbake fra språkopphold i USA

Amalie Henriksen og Stine Kipperberg ble Norgesmestere i helsearbeiderfaget i november 2012. I dag kom de hjem fra et åtte ukers språkopphold i Florida, USA - med mange nye erfaringer i baggasjen.

Diagrammer fra statusrapporten "Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet" (2012).

Anbud har gitt dårligere tolking

Likeverdsprosjektet i Oslo-området foreslår at sykehusene tar tilbake kontrollen over tolketjenestene for å sikre kvaliteten og dermed lik rett til helsetjenester for alle. – Rett vei å gå, sier Kjellfrid Blakstad, leder av Fagforbundets Seksjon helse og sosial.

Dyp konsentrasjon i Yrkes-NM

Fagforbundets stand er i Yrkes-NM er travelt besøkt. Ungdommer fra hele landet strømmer til messehallen på Lillestrøm.

Sykehjemsansatte fikk massiv støtte

De ansatte i de kommersielle sykehjemmene får massiv støtte for kravene sine i en fersk meningsmåling som Sentio har gjort for Fagforbundet.

Profesjonskamp setter pasienters liv i fare (fagbladet.no)

Profesjonskampen ført av Norsk Sykepleierforbund setter pasienters liv i fare, mener nestleder Mette Nord i Fagforbundet.

48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

Steinar Albrigtsen og Monika Nordli spilte igang Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017 i Bergen.

Verdig eldreomsorg på dagsorden i Bergen

Frivillig innsats i eldreomsorgen er tema på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017. To dager er satt av til gode foredrag og innblikk i erfaringer fra helsesektoren.

Sykepleier (illustrasjonsfoto)

Slår et slag for offentlig helse 7. april

Det er et bredt internasjonalt engasjement for at helse skal være på offentlige hender. Europeisk fagbevegelse markerer internasjonal dag mot privatisering av helsetjenester.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?