Til hovedinnhold

Sviktende vurdering med fare for liv og helse.

Røyrvik kommune og de akuttmedisinske tjenestene bidrar til å sette liv og helse i fare.

18.07.2018 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 18.07.2018

Det er bare å beklage at Røyrvik kommune nå går med ryggen inn i framtida og setter sine innbyggeres helse i fare. Det er en fallitterklæring fra ordføreren at han nå uttaler til Adressavisen at det som kommunen har satt i gang kan bidra til at lista legges lavere for nedleggelse av nærliggende ambulansestasjoner.

At klinikkledelsen i samme avis uttaler at for prehospitale tjenester er prosjektet faglig spennende. At man derigjennom kan leke med innbyggernes helse må sette spørsmålstegn med vurderingsevnen som er lagt til grunn.

Helseforetaket er ansvarlig for at man til enhver tid har en beredskap som ivaretar den enkelte innbygger. Dette være seg om man bor i by eller i grisgrendte strøk. Å drive med byråkratisk lek om samspillsproblematikk er ikke noe annet enn uforsvarlig.

Det som nå utspiller seg i Røyrvik må bidra til at helseforetaket og deres prehospitale divisjon blir satt under nasjonal styring og kontroll, dette er ikke å leve med. I tillegg må helsetilsynet inn i bilde for å vurdere forsvarligheten.

 

Vedlagt følger lenke til Adressavisens artikel. Artikkel fra adressavisen

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?