Til hovedinnhold

Fagforbundet i Stortinget om luftambulansesaken

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet ønsker å utrede offentlig drift av luftambulansen.

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet ønsker å utrede offentlig drift av luftambulansen. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet er kritiske til at konkurranse basert på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår settes foran sikker drift av luftambulansen.

24.05.2018 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 24.05.2018

Det er det viktigste budskapet nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, formidler til Stortinget i dag. Hun møter sammen med Hans Martin Aase, leder av Fagforbundets sykehuskontor. I sitt høringssvar tar Fagforbundet utgangspunkt i innspill fra fagfolk og tillitsvalgte i eget forbund – samt LO-forbundet Norsk Flygerforbund.

Ønsker virksomhetsoverdragelse

For å sikre best mulig beredskap og av hensyn til liv og helse, må kontrakten med framtidig operatør heves, og overgangen til ny operatør gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse som sikrer ansattes lønn- og arbeidsvilkår, er Fagforbundets klare standpunkt.

– Vi bestrider påstanden om at det ville vært ulovlig å stille krav om virksomhetsoverdragelse i luftambulanseanbudet. Det er ikke uvanlig å stille krav om dette i denne type kontrakter, understreker nestleder Skoghaug.

Dette til tross for at administrerende direktør i Øyvind Juell i Ambulansetjenesten HF mener anbud bidrar til nytenkning innenfor lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte og uttaler til Altaposten; - Å kreve virksomhetsoverdragelse i våre kontrakter ville fjernet en vesentlig del av tilbydernes mulighet til å konkurrere på pris og nyskapende løsninger.

Kommunikasjonssjefen i Luftambulansetjenesten HF, Knut Haarvik er på samme hakket. Han er usikker på om det innenfor rammene av EØS-avtalen er lov å stille krav om virksomhetsoverdragelse i et offentlig anbud av denne typen (Klassekampen).

Fagforbundet står på sitt og hevder at for å sikre best mulig beredskap og av hensyn til liv og helse, må kontrakten med dagens operatør heves, og overgangen til ny operatør gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.

Utrede offentlig drift

Fagforbundet mener at det på lengre sikt må utredes om luftambulansetjenesten bør drives i offentlig regi. De er en del av den samlede ambulansetjenesten i Norge. Utviklingen innenfor akuttmedisin har medført at de fleste bilambulanser eies og drives av helseforetakene. Å operere ambulansefly i Norge, med kortbaneflyplasser og varierende klimatiske forhold, er krevende. 

Både politihelikoptrene og redningshelikoptrene driftes i offentlig regi.

– Vi mener det vil være klokt å utrede offentlig drift at luftambulansen – slik også Akuttutvalget konkluderte i NOU 2015:17, sier Sissel Skoghaug og Hans Martin Aase.

Der heter det blant annet: «Det er en fare for at operatørbytte ved inngåelse av nye kontrakter bryter en god samhandling som er opparbeidet mellom operatør og helseforetak gjennom flere år. Luftambulansetjenesten er risikoutsatt, og denne samhandlingen er en forutsetning for en sikker gjennomføring av oppdragene. Utvalget mener at spørsmålet om offentlig drift bør utredes grundig også i Norge».

– Det beklagelig at Regjeringen ikke har fremmet sak for Stortinget basert på nevnte viktige NOU fra to år tilbake i tid som nettopp omhandler den livsviktige akuttmedisinsk beredskap i hele landet, avslutter nestleder Skoghaug.

 

 

 

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?