Til hovedinnhold

Søk om midler til frikjøp av studenter

Forbundsregionene kan nå søke om midler til å lønne en student som skal jobbe med rekrutteringsarbeid for Fagforbundet.

15.06.2018 av Sandra Marie Herlung
Sist oppdatert: 26.06.2018

Det er etablert et prosjekt for semestertstart høsten 2018 hvor forbundsregionene kan søke penger fra en sentral pott til å lønne en student til rekrutteringsarbeid. Den frikjøpte studenten har som oppgave å verve, lage arrangementer, følge opp LO studentservice og starte studentforum gjennom hele høstsemesteret.  

Fortrinnsvis ønsker vi at forbundsregionene skal honorere studenter i en prosent som gjør det mulig for dem å ha dette som eneste inntektskilde ved siden av studiene. 20 prosent er en fornuftig størrelse, men det bør være mulig å disponere dagene ulikt etter behov. Det er for eksempel et større behov rundt semesterstart enn under eksamenstiden. Forbundsregionene søker en samlet sum for å dekke honorar for høstsemesteret. Summen innvilges samlet, og det er forbundsregionene som honorerer studentene fortløpende i løpet av høsten fra summen regionen har fått tildelt. Det foreslås en sats som ligger på nivå med ungdomstillitsvalgte.

Søknaden bør utformes av ungdomstillitsvalgte, yrkesseksjon, og region i samarbeid, og det bør stå noe i søknaden om hvordan studentkontakten skal følges opp. Søknaden må inneholde informasjon om en konkret student man ønsker å frikjøpe og et budsjett. Studenten må være under 30 år og medlem av Fagforbundet. Det viktigste er å finne engasjerte studenter, om personen i tillegg studerer et fag som er blant yrkesseksjonenes prioriterte høyskolegrupper er det et pluss.

Søknadene blir behandlet av Fagforbundet Ung, Yrkesseksjonene og organisasjonsenheten sentralt i fellesskap. Om regionen også bidrar med midler vil det vektlegges i behandlingen av søknadene. I utgangspunktet skal studentene engasjeres for høstsemesteret, men med mulighet for forlengelse om prosjektet fungerer. Studenten skal orientere ungdomsutvalget og forbundsregionen løpende. Det er også en forventning at studenten deltar på studentsamlingen 28.-30. september

Søknaden og eventuelle spørsmål sendes tilvictoria.de.oliveira@fagforbundet.no  og til thomas.tallaksen@fagforbundet.no 

Frist: Søknadene behandles fortløpende så lenge det er midler igjen.

 

Studentsamling 28.-30. september

Det arrangeres også en studentsamling i Oslo helga 28.-30. september. Samlingen vil ha plass til 50 deltakere, og har som målgruppe alle studenter som kan tenke seg å involvere seg i studentarbeid i Fagforbundet. Samlingen vil være gratis og reise dekkes. Program og lenke for påmelding kommer i løpet av juni, men allerede nå kan det være et poeng for forbundsregionene å tenke på de har noen engasjerte studenter som bør sendes på konferansen og som allerede nå kan sette av datoen.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?