Til hovedinnhold

Sjå opptak av frukostmøte om oppgåvedeling

Helsetenestene manglar folk, men nyttar ikkje dei folka me har godt nok. Oppgåvedeling og kompetanseheving er ei av dei viktigaste løysingane.

09.12.2022 av Eskild Hustvedt
Sist oppdatert: 06.02.2023

Korleis skal me få til dette? Kva er løysingane? Korleis vert det jobba i dag?
 
I panelet ser du:
Iren Luther, leiar i yrkesseksjon helse og sosial
Hanna Isabel Løyland, Oslo Economics
Berit Sund, prosjektleiar Tørn
Marianne Østereng, leiar i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Rakkestad
 
 
Du kan òg sjå opptaket på facebook.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?