Til hovedinnhold

Resultat i lønnsoppgjøret for Norlandia-barnehagene

I mål med årets hovedoppgjør for Norlandia-barnehagene og Kidsa Barnehager AS.

I mål med årets hovedoppgjør for Norlandia-barnehagene og Kidsa Barnehager AS. (Foto: Mostphotos)

5. juni kom partene til enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i Norlandia-barnehager. Alle ansatte er sikret et kronetillegg på minimum 20 250 kroner.

05.06.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 06.06.2024

Fagforbundet forhandlet med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter for ansatte ved Norlandias virksomheter med barnehagedrift og Kidsa Barnehager AS.

– Vi er fornøyde med et resultat på linje med resten av barnehagesektoren, sier forhandlingsansvarlig i Fagforbundet, Magnus Langstrand. 

Nye lønnstillegg gjeldende fra 01.04 2024

tillegg norlandia 2024

Tillegg for videreutdanning

  • Ansatte i kategori fagarbeider/i ulike stillinger med krav om høyskoleutdanning, med relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng, eller fagskole av halvt/ett års varighet: minst kr 10 500,-/20 500,- pr år i tillegg til minstelønn
  • Daglig leder/styrer med avtalt og relevant tilleggs-/videreutdanning (30 studiepoeng): kr 10 500,-
  • Daglig leder/styrer med gjennomført «lederutdanning for styrer»: kr 16 500,- 
  • Daglig leder/styrer med avtalt master (90 studiepoeng) inkludert
    styrerutdanning: kr 40 000,-
  • Barnehagelarer/pedagogisk leder med avtalt master (90 studiepoeng)
    inkludert styrerutdanning: kr 20 000,-
  • Barnehagelærer/pedagogisk leder med avtalt master i barnehagekunnskap (120 studiepoeng): kr 30 000,-

Skal jobbe videre med livsfasepolitikk og arbeidstøy

– Det ble også avtalt viktig partsarbeid om livsfasepolitikk i perioden, sier Langstrand.

I den nye avtalen forplikter arbeidsgiver seg til a nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede en livsfasepolitikk. Livsfasepolitikken skal ivareta arbeidstakere i alle faser av arbeidslivet. Målet er blant annet at alle arbeidstakere kan stå i arbeid i størst mulig grad og så lenge som mulig. Livsfasepolitikk skal drøftes med hovedtillitsvalgte i virksomheten.

Arbeidstøy

Partene skal i tariffperioden også se på praksis for arbeidstøy i Norlandia-Barnehagene, og eventuelle endringsforslag drøftes i samarbeidsforum.

I dagens avtale skal arbeidsgiver dekke kostnader til nodvendig arbeidstoy. Behovet drøftes mellom partene lokalt. Nødvendig arbeidstøy er blant annet regntøy, kjeledress/jakke og bukse.

Oppgjøret går nå ut på uravstemning blant medlemmene.

Se hele resultatet i protokollen (pdf)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?