Til hovedinnhold

Enighet i Posten Bring Bildrift AS

Ny avtale for Posten Bring Bildrift AS er kommet i havn. Til venstre Gunnar Røen, leder Posten Bring Bildrift AS sammen med selskapstillitsvalgt Odd Arne Hartvigsen.

Ny avtale for Posten Bring Bildrift AS er kommet i havn. Til venstre Gunnar Røen, leder Posten Bring Bildrift AS sammen med selskapstillitsvalgt Odd Arne Hartvigsen. (Foto: Fagforbundet Post og finans)

Partene kom til enighet etter forhandlinger med bistand fra sentrale parter i løpet av mai.

04.06.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 04.06.2024

 Ny avtale gjelder fra 01.04.24

-Det har vært svært tøffe forhandlinger, men vi er glade for å endelig ha kommet i mål med årets tariffoppgjør i Posten Bring Bildrift, sier Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans.

  • Avtalen gir generelle kronetillegg til de ulike yrkesgruppene:
  • Det gis et tillegg på kr 26.100, - pr. år til Yrkessjåfører med inntekt f.o.m kr 480 000 og høyere
  • Det gis et tillegg på kr 28.100, - pr. år Yrkessjåfører med årslønn under kr 480.000
  • Det gis et tillegg på kr 26.100, - pr. år til Varebilsjåfører
  • Det gis et tillegg på kr 26.100, - pr. år til Øvrige ansatte med årslønn under kr 520.000, -
  • Det gis et tillegg på 5,0 % prosent til Øvrige ansatte med en årslønn høyere enn kr 520.000,-

Avtalen er omfattende og det har vært forhandlinger i mange delområder som  yrkestitler, stillingsstruktur, lønnsfastsettelse og arbeidstid.

Overtidsarbeid på turnusfridag for arbeidstakere i skift- og turnustjeneste kompenseres med forhøyet overtidsgodtgjørelse.

Det er en enighet om at det så langt som mulig legges til rette for heltidsstillinger.

I tillegg til en særavtale som gjelder stillingsstruktur og lønnsspenn, har partene blitt enig om et partssamarbeid som skal se på innføring av ansiennitetsmodell/lojalitetsmodell og innføring av særavtale for kompensasjon for tilgjengelighet/opphold på fremmed sted. Dette arbeidet har egne frister i 2024 og 2025.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?