Til hovedinnhold

Ny rapport om heltidsarbeid: Minst 30 000 årsverk går tapt

– Vi sløser med folk og ressurser når noen går ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Tonje Brenna. Her sammen med leder i Fagforbundet, Mette Nord.

– Vi sløser med folk og ressurser når noen går ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Tonje Brenna. Her sammen med leder i Fagforbundet, Mette Nord. (Foto: Renate Tårnes)

I Norge jobber rundt 20 prosent av de sysselsatte deltid. Blant disse er det mange som ønsker å øke sin stillingsprosent, noe som tilsvarer rundt 30 000 årsverk. Dette kommer frem i en ny rapport fra Oslo Economics.

13.03.2024
Sist oppdatert: 18.03.2024

Mette Nord, leder for Fagforbundet, påpeker at det finnes en enorm reserve av arbeidskraft blant deltidsansatte, spesielt i helse- og oppvekstsektoren der det er et skrikende behov for flere ansatte.

– Arbeidsgivere i kommunene og andre steder må skjerpe seg. Det er ingen større utfordring å få en turnus til å fungere enn å måtte jakte ekstravakter og jobbe flere steder for å få en lønn man kan leve av. Nyutdannede helsearbeidere står uten en eneste heltidsstilling å søke på, sier Nord.

Hun legger til at mange av Fagforbundets medlemmer som jobber deltid, gjør dette på grunn av helseutfordringer eller høy arbeidsbelastning.

– Det er tøft for de ansatte i barnehager og i helse- og eldreomsorgen å yte sitt beste uten å strekke til, forteller Nord.

Det rapporteres om for få ansatte og for mange arbeidsoppgaver.

– For å sikre barna våre en god oppvekst og våre eldre en verdig alderdom, og ikke minst for å skape en god arbeidshverdag for de ansatte, trenger vi flere hele faste stillinger, bedre oppgavedeling og styrket bemanning, fastslår Nord.

Ulike grunner til deltid

Arbeidsgivere nevner ulike grunner for bruk av deltid, der vakt- og turnusordninger er den viktigste årsaken i helsesektoren, mens strukturelle forhold som åpningstider og lange ferier påvirker barnehager og skoler.

Arbeidsminister Tonje Brenna uttaler at vi har 30 000 årsverk i reserve hvis alle som ønsker å jobbe heltid får muligheten til det – et tall som matcher antallet sykepleiere landet vil trenge i 2040.

– Velferd og verdiskaping i framtida er avhengig av at mange av oss jobber. Flere må jobbe heltid, og flere arbeidsgivere må sørge for heltidsstillinger. Regjeringen vil bidra til dette. Derfor har vi innført nye lovbestemmelser om at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, blant annet gjennom styrket rett til heltid for deltidsansatte, sier Brenna.

Se også Fagbladet-sak: Helsearbeidere må fortsatt jakte vakter og jobbe flere steder, viser ny rapport

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?