Nyheter

Lønnsoppgjøret for helse, utdanning og kultur er igang

Fagforbundet forhandler med arbeids­giver­foreninga Virke om syv lands­overens­komster innen helse, kultur og utdanning.

Godt resultat for ansatte i kinoene

Fagforbundet og Virke kom til enighet i tariffoppgjøret for ansatte i kinoene.

Forhandlingsstart Virke kino

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for ansatte i kinoene startet i dag 22. juni kl 10.00.