Nyheter

Enighet i helse-utdanning-kultur-oppgjøret

Fagforbundet har kommet til enighet i oppgjøret med Virke helse, utdanning og kultur (HUK), og er fornøyde med et resultat på linje med kommunal og statlig sektor, samt Spekter Helse.

Mellom­oppgjøret LO - Virke ga lavlønnstillegg

Det gis et generelt tillegg til alle, og et løft til de lavest lønte. Resultatet er det samme som i frontfaget, som ble avsluttet tidligere i uka. Se tariffplakat!

Gjennombrudd for hybridpensjon

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybrid­pensjons­løsning i et hovedoppgjør. - Vi håper dette betyr et gjennom­brudd for hybrid­pensjon, sier forhandlings­leder Raymond Turøy i Fagforbundet.

Gjennombrudd for framtidas pensjons­løsning

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybridpensjonsløsning i et hovedoppgjør. - Dette er et gjennombrudd for hybridpensjon, sier en glad forhandlingsleder Raymond Turøy i Fagforbundet.

HUK-forhandlingene ferdig

Forhandlingene med Virke for ansatte innen helse, utdanning og kultur (HUK) er ferdig. Nå gjenstår de lokale forhandlingene.

Pause i oppgjøret for ideelle - helse, utdanning og kultur

Det er pause i lønnsoppgjøret for de ideelle organisasjonene innen helse, utdanning og kultur. (Virke HUK-området)

Pause i oppgjøret for ideelle - helse, utdanning og kultur

Det er pause i lønnsoppgjøret for de ideelle organisasjonene innen helse, utdanning og kultur. (Virke HUK-området)

Lønnsoppgjøret for helse, utdanning og kultur er igang

Fagforbundet forhandler med arbeids­giver­foreninga Virke om syv lands­overens­komster innen helse, kultur og utdanning.

Godt resultat for ansatte i kinoene

Fagforbundet og Virke kom til enighet i tariffoppgjøret for ansatte i kinoene.

Forhandlingsstart Virke kino

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Virke for ansatte i kinoene startet i dag 22. juni kl 10.00.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?