Til hovedinnhold

Feirer tariffavtale for BPA-assistenter

Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg signerer landsoverenskomst for BPA-assistenter sammen med Virke. Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial, til venstre. Arne Løseth i Fagforbundets forhandlingsavdeling til høyre.

Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg signerer landsoverenskomst for BPA-assistenter sammen med Virke. Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial, til venstre. Arne Løseth i Fagforbundets forhandlingsavdeling til høyre. (Foto: Fagforbundet)

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) har fått sin første nasjonale tariffavtale med en hovedorganisasjon i dag. Det er grunn til feiring. Fagforbundet forhandlet seg fram til en avtale med Virke.

10.10.2019 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 17.01.2020

Tillitsvalgte landet rundt vet at en tariffavtale er avgjørende for ordnede forhold i arbeidslivet. Dessverre kan ikke alle arbeidsplasser ta det for gitt. Vi i Fagforbundet gir oss imidlertid ikke før hele Arbeidslivs-Norge har skrevet under på en tariffavtale. Nå kan vi glede oss over at enda en gruppe har kommet inn i det gode selskap.

Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg og Virke ved forhandlingsleder Bård Westbye skrev i dag under avtalen som sikrer BPA-assistentene i privat sektor gode og forutsigbare arbeidsvilkår i hele landet.

Fagorganiserte stiller sterkere

Det er en relativt ny yrkesgruppe som nå trer inn i det gode tariff-fellesskap.

- Dette er et yrke under utvikling. Da er det spesielt avgjørende med en tariffavtale i bunn. Uten den, stiller vi langt svakere, sier Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

- Det måtte en stor og sterk aktør som Fagforbundet til for å organisere denne gruppen. Det er ikke en enkel sak å nå fram til alle. Vi snakker om ansatte som ikke holder til i et større arbeidsfellesskap. De jobber tett på den ene personen de hjelper til å leve et normal liv, sier Green Nilsen.

Forhandlingslederen ser tilbake på mange års arbeid for å komme dit vi er i dag.

- Det har vært mange utålmodige tillitsvalgte som har ventet lenge på denne avtalen, og Fagforbundet har lagt ned mye arbeid i mange år for å få det til.

Regulerer en uregulert bransje

Representantene fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som har møtt fram til signering av den nye landsoverenskomsten denne dagen har flere sammenfallende interesser. Virkes forhandlingsleder Bård Westbye, satte ord på det Fagforbundets forhandlingsdelegasjon også kjente på.

- Vi har nå bidratt til å regulere en bransje som ikke har vært regulert tidligere. Dette er nybrottsarbeid i et arbeidsliv i endring.

Fagforbundet og Uloba har fra tidligere en direkteavtale, men nå kan også andre BPA-virksomheter der Fagforbundet-medlemmer er ansatt bli tilsluttet den nye landsoverenskomsten.

Det finnes hjelp og støtte å få!

En fersk mastergradsavhandling om BPA-assistentenes arbeidsvilkår, viste at det er mange utfordringer i jobben. Samtidig ble det hevdet at det var lite eller ingen støtte å få. Det stemmer ikke. Det finnes hjelp og støtte å få.

Avtalesigneringen i dag viser at BPA-assistenten blir tatt på ramme alvor av begge partene i arbeidslivet. Fagforbundet står på for at også denne yrkesgruppen har ordnede forhold i jobben sin – som tarifflønn, overtidsbestemmelser og pensjon.

Signert protokoll

Landsoverenskomst for BPA-assistenter

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?