Oppgjøret for kino, apotek og boligbyggelag i havn

Ved hovedoppgjøret 2018 har det på Virkes områder i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer LO/NHO-oppgjøret.

27.04.2018 av Birgit Dannenberg
Sist oppdatert: 27.04.2018

Det generelle lønnstillegget blir kr. 1 i timen, dvs. kr. 1 950 i året, med virkning fra 1. april. I tillegg gis det et lavlønnstillegg på kr. 2,50 (kr. 4 875 i året). For Fagforbundets medlemmer gjelder dette apotek- og kinoansatte.

Partene ble også enige om at det kan disponeres inntil kr. 0,30 i timen i de overenskomstvise tilpasningsforhandlingene. I avtalen for boligbyggelag og kinoer er disse gitt som generelt tillegg, som da totalt blir kr. 1,30 i timen (kr. 2 535 i året).

I avtalen for apotek er det bestemt at av kr. 0,30 går kr. 0,05 til opplysnings- og utviklingsfondet, slik at det står igjen kr. 0,25 som generelt tillegg. 

Ytterligere tillegg kan gis under lokale forhandlinger.

Virke slutter seg til LO/NHO-avtalen når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

Resultatet sendes ut til uravstemning. Medlemmene vil motta dokumenter for dette. Fristen for å stemme er 30. mai. LO anbefaler å stemme for avtalen.

Forhandlingene om ny avtale for det såkalte HUK-området (helse, utdanning og kultur) er utsatt til høsten.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?