Gjennombrudd for framtidas pensjons­løsning

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybridpensjonsløsning i et hovedoppgjør. - Dette er et gjennombrudd for hybridpensjon, sier en glad forhandlingsleder Raymond Turøy i Fagforbundet.

08.09.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 09.09.2016

Det ble natt til fredag 9. september enighet mellom Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Virke i hovedoppgjøret for ideelle organisasjoner innen helse, utdanning og kultur (HUK-området).

- Det viktigste vi har blitt enige om er en løsning for tjenestepensjon, sier Fagforbundets forhandlingsleder Raymond Turøy. Han er veldig fornøyd med det han betegner som et gjennombrudd for hybridpensjon. 

Han understreker at hybridpensjonen ikke er aktuell for alle virksomhetene i Virke, men er et godt alternativ for å sikre drift for eksempel for virksomheter som er konkurranseutsatt.  

- Alle fortjener en livsvarig tjenestepensjon som er kjønnsnøytral, mener Raymond Turøy. - Det har vi fått til. Hybridpensjonen vi har blitt enige om er framtidsretta og bærekraftig, og langt bedre for de ansatte enn en innskuddsbasert løsning, sier Turøy. 

Denne løsningen er et godt bidrag til å opprettholde de ideelle aktørene som viktige bidragsytere i det norske samfunnet. Virke viser vei for de andre arbeidsgiverorganisasjonene når de går inn for en pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livsvarig. - Dette er frontfaget for en levedyktig pensjonsløsning i ideell og privat sektor, spår Raymond Turøy.

Han mener de andre arbeidsgiverorganisasjonene nå må se på kvalitetene i en hybridpensjon som fint kan innføres også hos de kommersielle aktørene.  

Fagforbundet beklager at Utdanningsforbundet og Akademikerne brøt forhandlingene 

 

Hva er en hybridpensjon?

En hybridløsning for tjenestpensjon er en mellomløsning som er bedre for arbeidsgiver og tryggere for de ansatte. Det er blant annet fordi det fortsatt er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn. 

De ideelle organisasjonene har som regel hatt en ytelsesbasert løsning, der arbeidsgiver har hele ansvaret for pensjonen. Den er dyr for arbeidsgiver blant annet fordi framtidig pensjonsforpliktelser må regnskapsføres med en gang.

I privat sektor har det vært vanlig med en innskuddsordning. Det betyr at arbeidsgiver betaler inn penger til de ansattes pensjonskonto hos en pensjonsforvalter. Disse pengene settes gjerne i aksjer eller fond. Problemet med løsninga er at den er tidsbegrensa og slår dårligere ut for kvinner enn for menn. Arbeidstakeren får også all risikoen og ansvaret for forvaltningen av pensjonskontoen sin - og pensjonsutbetalingene er avhengig av hvordan aksjekurser og fond utvikler seg. 

 

 

Gode økonomiske løsninger

Partene ble også enige om et økonomisk oppgjør på linje med sammenlignbare virksomheter i spesialisthelsetjeneste, stat og kommune. For mer informasjon se på de enkelte avtaleområdene på lenkene under.

Forhandler for 3500 Fagforbundsmedlemmer

Fagforbundet har forhandlet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke som organiserer bedrifter og organisasjoner innen ideell virksomhet, handel og service. 

Partene har forhandlet om syv landsoverenskomster (se nedenfor) som gjelder ansatte innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). Fagforbundet har i overkant av 3500 medlemmer innenfor disse avtaleområdene.

De syv landsoverenskomstene det forhandles om er:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?