Til hovedinnhold

Enig for ansatte hos ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten

Fagforbundet og Virke har forhandlet ferdig årets mellomoppgjør for overenskomst for spesialisthelsetjenesten. Resultatet er på linje med resultatet i Spekter Helse.

16.09.2021 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 16.09.2021

Lønn

Partene ble enige om et generelt tillegg til alle ansatte på minimum 10 000 kr, med virkning fra 1. juli. Høyskolegruppene får et generelt tillegg minimum to prosent med virkning fra 1. august. Det er også avtalt nye minstelønnssatser. (Se egen tabell lenger nede på siden).

Tillegg for kveld, natt og helg

Partene har blitt enige om et prosentvis ubekvemstillegg. For helgearbeid er tillegget på 20 prosent av timelønn (minimum 50,- kroner per time).

For kvelds- og nattarbeid er tillegget 28 prosent av timelønn (minimum kr 70,- per time).

Bestemmelsen om at det kan settes ulike satser etter drøfting og at tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til hele stillinger videreføres.

Lokale forhandlinger

Det settes av 1,3 prosent av den totale lønnsmassen til lokale forhandlinger. Frist for forhandlingene er 30. november.

Les mer og last ned protokoll og tariffplakat her

Avtalen er en del av Virke HUK-området som består av sju overenskomster som blir forhandlet sammen, men forhandlingene i dette mellomoppgjøret er oppdelt. Dette er del 2 av 3 forhandlinger; overenskomster med lønnsstruktur lik kommunal sektor blir forhandlet 14. oktober.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?