Enighet i helse-utdanning-kultur-oppgjøret

Fornøyde: Fagforbundets forhandlere på området helse, kultur og utdanning i Virke: øverst f.v Anne-Karine Stønjum og Åse Helene Tvedt, nederst f.v Anne Green Nilsen og Hilde Løkholm.

Fornøyde: Fagforbundets forhandlere på området helse, kultur og utdanning i Virke: øverst f.v Anne-Karine Stønjum og Åse Helene Tvedt, nederst f.v Anne Green Nilsen og Hilde Løkholm. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har kommet til enighet i oppgjøret med Virke helse, utdanning og kultur (HUK), og er fornøyde med et resultat på linje med kommunal og statlig sektor, samt Spekter Helse.

13.06.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.06.2017

Det forhandles fram avtaler for en rekke private virksomheter fordelt på sju landsoverenskomster. Nærmere 4000 av Fagforbundets medlemmer er omfattet av HUK-forhandlingene.

Rettferdig lønn

– For oss er det et viktig prinsipp at de som gjør den samme jobben skal få den samme lønna. Derfor er vi fornøyde med at resultatet samsvarer med de områdene som er naturlig å sammenligne oss med, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Jan Helge Guldbrandsen.

Disse områdene er kommunal og statlig sektor, samt Spekter Helse.

Resultatene:

I mellomoppgjøret ble det kun forhandlet om rene lønnstillegg, til forskjell fra hovedoppgjøret 2016, hvor man forhandlet om både lønn og andre rettigheter. I HUK-oppgjøret 2016 ble det blant annet framforhandlet ny pensjonsordning.

Helse og sosiale tjenester, virksomheter (§ 27), barnehager og utdanning

Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.7.2017 som følger:

Til ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2017. Virkningsdato er 1.7.2017.

For ansatte omfattet av landsoverenskomstene avsettes det til lokale forhandlinger 0,9 % per 1.8.2017. Forhandlingene gjennomføres innen 31.10.2017.

 

Se protokoll Virke-HUK 2017 for fullstendig oversikt

Høyskoler, virksomheter (§ 26), museer og andre kulturinstitusjoner

Det gis et generelt tillegg på 0,33 % på hovedlønnstabellen, med virkning fra 1. mai 2017. Lønnstrinnene i lønnsrammene 02,03 og 04 løftes alle med ett lønnstrinn. Det avsettes 0,8 % pr dato av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli 2017. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2017.

 

Se protokoll Virke-HUK 2017 for fullstendig oversikt (hovedlønnstabell med mer)

Spesialisthelsetjenesten

For spesialisthelsetjenesten gis det et generelt tillegg på kr. 4 000,-. Tillegget inkluderes i endringer i minstelønnssatsene. Tillegget er et bruttotillegg, og gis med virkning fra 1. juli 2017. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Ny minstelønnstabell gjelder med virkning fra 1. august 2017:

Se protokoll Virke-HUK 2017 for fullstendig oversikt


Se resultatene for hvert område:

Virke barnehager

Virke helse og sosiale tjenester

Virke utdanning

Virke andre virksomheter

Virke spesialisthelsetjenesten

Virke høyskoler

Virke museer og andre kulturinstitusjoner

 

Se hele protokollen Virke-HUK 2017

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?