Gjennombrudd for hybridpensjon

Fagforbundet kom til enighet med Virke. Fra venstre leder i MFO, Hans Ole Rian, forhandlingsleder for Fagforbundet, Raymond Turøy.

Fagforbundet kom til enighet med Virke. Fra venstre leder i MFO, Hans Ole Rian, forhandlingsleder for Fagforbundet, Raymond Turøy. (Foto: Fagforbundet)

For første gang har det blitt forhandlet fram en hybrid­pensjons­løsning i et hovedoppgjør. - Vi håper dette betyr et gjennom­brudd for hybrid­pensjon, sier forhandlings­leder Raymond Turøy i Fagforbundet.

09.09.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.12.2016

Det ble natt til fredag 9. september enighet mellom Fagforbundet og arbeidsgiver­organisasjonen Virke i hovedoppgjøret for ideelle organisasjoner innen helse, utdanning og kultur (HUK-området).

– Det viktigste vi har blitt enige om er en god løsning for tjenestepensjon, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Raymond Turøy. 


Fagforbundet

Alle fortjener en livsvarig tjenestepensjon som er kjønnsnøytral, mener han.

– Det har vi fått til gjennom tøffe og konstruktive forhandlinger med Virke, sier Turøy.

Bedre for medlemmene

Hybridpensjonen vi har blitt enige om er framtidsretta og bærekraftig, og langt bedre for våre medlemmer enn en innskuddsbasert løsning, som i realiteten er alternativet for de konkurranseutsatte virksomhetene, sier Turøy. 

Han understreker at hybridpensjonen ikke er aktuell på alle arbeidsplasser, men er et godt alternativ for å sikre drift for eksempel for konkurranseutsatte virksomheter. 

Avtalen beskytter medlemmene våre i de virksomhetene som på grunn av økonomiske og konkurransemessige forhold vurderer å melde seg ut av Virke, og dermed gå over på en innskuddsbasert tjenestepensjon. 

Det er synd at Skolenes Landsforbund og organisasjonene i UNIO, Akademikerne og Lederne i natt brøt forhandlingene med Virke. - Vi hadde håpet å få en felles løsning for alle, sier Fagforbundets forhandlingsleder Raymond Turøy.

Hva er en hybridpensjon?

En hybridløsning for tjenestpensjon er en mellomløsning som er bedre for arbeidsgiver enn en ytelsespensjon og tryggere for de ansatte enn innskuddspensjon. Det er blant annet fordi hybridløsningen fortsatt er en kollektiv løsning som er livsvarig og slår ut likt for kvinner og menn. 

I en ytelsesbasert tjenestepensjon har arbeidsgiver hele ansvaret for pensjonen. Den er dyr for arbeidsgiver blant annet fordi alle framtidig pensjonsforpliktelser må balanseføres med en gang.

En innskuddsbasert tjenestepensjon, som er vanlig i privat sektor, betyr at arbeidsgiver betaler inn penger til de ansattes pensjonskonto hos en pensjonsforvalter. Disse pengene settes gjerne i aksjer eller fond for å sikre høyest mulig avkastning på pengene - dermed blir pensjonsutbetalingene avhengig av hvordan aksjekurser og fond utvikler seg.

Problemet med løsninga er at den er tidsbegrensa og slår dårligere ut for kvinner enn for menn. Arbeidstakeren får også all risikoen og ansvaret for forvaltningen av pensjonskontoen sin.  

 

 

Gode økonomiske løsninger

Partene ble også enige om et økonomisk oppgjør på linje med sammenlignbare virksomheter i spesialisthelsetjeneste, stat og kommune. For mer informasjon se på de enkelte avtaleområdene på lenkene under.

Forhandler for 3500 Fagforbundsmedlemmer

Fagforbundet har forhandlet med arbeidsgiverorganisasjonen Virke som organiserer bedrifter og organisasjoner innen ideell virksomhet, handel og service. 

Partene har forhandlet om syv landsoverenskomster (se nedenfor) som gjelder ansatte innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). Fagforbundet har i overkant av 3500 medlemmer innenfor disse avtaleområdene.

De syv landsoverenskomstene det forhandles om er:

Elektronisk uravstemning

Avtalen blir nå sendt ut uravstemning blant medlemmene. Det blir dermed opp til dem å godta eller forkaste forslaget til ny tariffavtale. 

Les mer om uravstemning

Se status for alle oppgjørene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?