Til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret i havn for tannhelsesekretærene

Tannhelsesekretær Merethe Karlsen på tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

Tannhelsesekretær Merethe Karlsen på tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (Foto: Titti Brun)

Fagforbundet har kommet til enighet med Virke og Den norske tannlegeforening om mellomoppgjøret for tannhelsesekretærer og assistenter. Tilleggene er på nivå med resultatet i kommunesektoren.

26.06.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.02.2022

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg. Resultatet gir en lønnsutvikling på nivå med det Fagforbundet fikk til i kommunesektoren.

Det gis følgende generelle tillegg pr. år med virkning fra 1. mai 2019:

Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Assistenter 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 900
Tannhelsesekretær 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

 

Følgende nye minstelønnssatser gjøres gjeldende fra 1. juli 2019:

Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Assistenter 301 500 307 000 309 800 312 800 320 900 367 200 405 100
Tannhelsesekretærer 350 800 357 200 360 700 364 900 376 300 420 000 430 000

 

Enighetsprotokoll for mellomoppgjøret til tannhelsesekretærer og assistenter

Tariffplakat - mønsteravtale for tannhelsesekretærer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?