Mellom­oppgjøret LO - Virke ga lavlønnstillegg

Det gis et generelt tillegg til alle, og et løft til de lavest lønte. Resultatet er det samme som i frontfaget, som ble avsluttet tidligere i uka. Se tariffplakat!

17.03.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.03.2017

Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr 1000 i året. Resultatet får betydning for alle ansatte som arbeider i tariffbundne virksomheter i handels- og servicenæringen.

For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på kr 2900, totalt kr 3 900. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kroner 452 517 i året. Oppgjøret har en klar lav- og likelønnsprofil.  

Lavlønnstillegget gjelder for Fagforbundets medlemmer som følger Landsoverenskomst for kinoer, Apotekavtalen og Fritids- og opplevelsesavtalen.

Oppgjøret følger den økonomiske rammen på 2,4 prosent satt av frontfaget. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun skal forhandles om lønn.

Resultatet i forhandlingene mellom LO og Virke i mellomoppgjøret:

  • Et generelt tillegg på kr 1 000 per år til alle med virkning fra 1. april
  • Et lavlønnstillegg på kr 2 900 per år til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn med virkning fra 1.april.
  • I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen for oppgjøret er 2,4 prosent.

Forhandlingene gjelder overenskomster som ikke er en del av HUK-området (Helse-Utdanning-Kultur).

Last ned tariffinfo for mellomoppgjøret LO - Virke 2017

Last ned protokollen for mellomoppgjøret mellom LO/Fagforbundet og Virke

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?