Til hovedinnhold

Fagforbundet har inngått avtale med Virke om utvidede rammer for overtid

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundet har inngått avtale med arbeidsgiverforeningen Virke om utvidede rammer for overtidsarbeid som følge av koronaepidemien. Avtalen gjøres gjeldende for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester, samt innenfor BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse).

16.03.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.03.2020

I avtalen legges det til grunn at det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til nødvendig arbeid i helsetjenesten i den pågående Koronaepidemien.  Samtidig påpekes det at det er viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger arbeidsressurser for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i helsetjenesten. 

Forutsetninger og rammer for overtid

Avtalen forutsetter at vilkårene for overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven er til stede. Overtidsarbeidet skal så langt det er mulig fordeles likt mellom arbeidstakerne og før overtidsarbeid etter avtalen iverksettes skal det drøftes med tillitsvalgte i tråd med det som er vanlig praksis. 

Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer og samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 34 timer. 

Les hele avtalen om utvidede rammer for overtid mellom Virke og Fagforbundet.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?