Til hovedinnhold

Streik i kultursektoren - streiken avsluttet 25. oktober

3. september gikk ansatte i opera, teatersektoren og orkestrene ut i streik for å få på plass en varig, kollektiv pensjon som virker likt for kvinner og menn. Den 8. september trappet streiken ytterligere opp. Etter et mislykket meklingsforsøk 30.09, gikk over 800 kulturansatte ut i streik. 18. oktober kom nok en opptrapping og det er nå nesten 900 ansatte i kultursektoren ute i streik. Natt til 25. oktober kom partene til enighet, og streiken var dermed over.

Bakgrunn

De ansattes organisasjoner gikk i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon) for å sikre økonomien og bærekraften til institusjonene våre. Vi hadde en felles målsetting med arbeidsgiverne om å på sikt få på plass en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Det løftet løper de fra.

Hybridpensjon

Mari Røsjø, leder i Fagforbundet Teater og Scene, forklarer litt av bakgrunnen for konflikten.

– Fram til 2016 hadde vi en pensjonsordning som var svært kostbar, hvor utgiftene var vanskelig å forutse. Derfor gikk vi i de ansattes organisasjoner i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon) for å sikre økonomien og bærekraften til institusjonene våre. Til gjengjeld fikk vi et løfte om at vi på sikt skulle få en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Det er dette løftet vi nå krever innfridd - og svaret er hybridpensjon.

Arbeidsgiverne står bom fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling - i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016.

- Jeg tror alle i kultursektoren hadde sett fram til å møte publikum igjen. Ikke minst hadde våre medlemmer sett fram til å ha publikum i salen. Når arbeidsgiverne springer fra løftene sine og kaster folk inn i streik, så er det under enhver kritikk, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Les mer om hybridpensjon og se eksempler på utregninger på forskjeller mellom de ulike pensjonsordningene

Så mye taper kvinnene

En ung kvinne vil tape mye på ordningen arbeidsgiver tilbyr (innskuddspensjon). Differansen vil utgjøre over 1.000 kroner i måneden, eller i alt over 400.000 i løpet av tida fra hun går av med pensjon til hun oppnår forventet levealder. Lever hun lenger, vil forskjellen være enda større.

Hybridpensjon er en gylden middelvei, og viderefører viktige kvaliteter i pensjonsordningen vi gikk fra i 2016:

 • Hybrid er forutsigbar og trygg.
 • Hybrid likestiller kvinner og menn.
 • Hybrid varer livet ut, mens innskudd kun har utbetaling i et bestemt antall år, ofte i 10 år.

Derfor streiker vi for hybridpensjon.

Nytt meklingsbrudd - partene langt fra hverandre

Etter brudd i obligatorisk mekling med Spekter 30.09 (streiken hadde vart en måned), økte streiken i omfang fra 1. oktober.

Her streiker 891 kulturansatte fra 18. oktober:

 • Den Nationale Scene (57) NTL-6/Fagforbundet-46/Creo-5
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (164) NTL-38/Fagforbundet-118/Creo-8
 • Det Norske Teatret (89) NTL-15/Fagforbundet-69/Creo-5
 • Nationaltheatret (63) NTL-16/Fagforbundet-114/Creo-15
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-3
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (58) NTL-19/Fagforbundet-36/Creo-3
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogaland Teater (35) NTL-5/Fagforbundet-25/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-
 • Turneteatret i Trøndelag (13) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-0

Kontaktpersoner, forhandlingsledelse:
Lise Olsen, LO Stat: 900 66 207
Christine Thomassen, Creo: 951 81 686
Nora Hagen, Fagforbundet: 990 14 114
Dag Agledal, NTL: 922 48 452

Kommunikasjonsrådgivere:
Linda Karoline Ringstad, Creo: 476 52 221
Geirmund Jor, Fagforbundet: 416 48 263
Tove Lise Granli, NTL: 918 59 230
Kristian Brustad, LO Stat: 466 61 639

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?