Til hovedinnhold

Kulturstreiken er over

Streikevestene kan legges bort: Etter sju uker og steile fronter mellom partene, ble det enighet i mekling mellom LO Stat (Fagforbundet, NTL og Creo) og Spekter natt til mandag 25. oktober.

Streikevestene kan legges bort: Etter sju uker og steile fronter mellom partene, ble det enighet i mekling mellom LO Stat (Fagforbundet, NTL og Creo) og Spekter natt til mandag 25. oktober. (Foto: Fagforbundet Teater og Scene)

En lang og krevende streik i kultursektoren er over. LO Stat og Spekter er blitt enige om å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren fra 1. april 2022.

25.10.2021
Sist oppdatert: 09.12.2021

– Vi har vært gjennom en lang og krevende streik, og fått gjennomslag for vårt hovedkrav. Vi er glade for at våre medlemmer nå kan gå tilbake på jobb, og at kultursektoren åpner igjen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

– Vi er glade for at de berørte kulturvirksomhetene nå kan åpne igjen. Videre er jeg fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne frem til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansatte, sier Anne-Kari Bratten administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Brukte hele helgen på mekling

Tilbudet fra Spekter etter at meklingen onsdag 20. oktober brøt sammen, åpnet dørene for nye forhandlingsrunder. LO Stat svarte opp 21. oktober. Basert på tilbudet fra Spekter og LO Stats brev har Riksmekleren i helgen invitert partene til samtaler.

– Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helgen. Forhandlingene endte med en løsning begge partene aksepterte natt til mandag, sier Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Lang streik og lang mekling ga resultater

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon er fornøyd med gjennomslag, etter en lang helg og natt med mekling.

– Vi har fått fullt gjennomslag for vårt krav om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser! Nå har vi en klar avtale om at den nye pensjonsordningen innføres fra 1. april, og vi er trygge på at vi skal ha en god prosess fram til ordningen er på plass, sier Nora Hagen, forhandlingsleder for Fagforbundet.

– Dette har vært en lang streik i norsk sammenheng, og når vi endelig har oppnådd en enighet om å jobbe sammen mot hovedoppgjøret 2022, forplikter det oss. Medlemmenes forventninger om en kollektiv pensjonsordning vil være det styrende for oss i enhver diskusjon framover, understreker nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

Tar inn uavhengige eksperter

Partene skal innen 1. februar 2022, gjennom partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser. Partene skal i dette arbeidet bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren. Avtalen om permanent tjenestepensjonsordning tas inn i overenskomsten (b-delene) på virksomhetene.

Streiken har vært langvarig, og svært krevende for involverte parter. Partene er derfor enige om at det umiddelbart etter streikens avslutning bør gjennomføres møter mellom de lokale parter for å reetablere gode relasjoner.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?