Til hovedinnhold

Nyheter

Ble raskt enige: f.v Hanne Kolby (Delta), Eli Sævareid (FUS), Anne-Dorthe Nodland Aasen (Utdanningsforbundet), Magnus Langstrand (Fagforbundet).

Enighet i mellomoppgjøret i FUS-barnehagene

29. juni ble Fagforbundet og FUS AS enige om lønnstillegg og ny minstelønn som gjelder fra 1. mai.

Alle gode ting er tre-dagers forhandlinger: forhandlingslederne fv. Eli Sævareid (FUS), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Anne-Dorthe Nodland Aasen (Utdanningsforbundet) og Christine Svendsen (Delta

Lønnsoppgjøret for FUS-barnehager i havn

Etter tre dagers forhandlinger er det enighet i lønnsoppgjøret 2022 for FUS-barnehager. Det ble et økonomisk resultat på linje med barnehagesektoren forøvrig og en innføring i Fellesordningen for AFP fra 2024.

Seint, men godt - forhandlingene for hovedoppgjøret 2022 i FUS-barnehagene er i gang. Forhandlingslederne fv. Eli Sævareid (FUS), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet), Anne-Dorthe Nodland Aasen (Utdanningsforbundet) og Christine Svendsen (Delta).

Lønnsforhandlingene for FUS-barnehagene i gang

Endelig er forhandlingene i hovedoppgjøret 2022 for FUS-barnehagene i gang. Forhandlingene foregår mellom FUS på arbeidsgiversida og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på arbeidstakersiden.

FUS-oppgjøret trygt i havn.

Godt økonomisk oppgjør for ansatte i FUS-barnehagene

Alle Fagforbundets medlemmer i FUS-barnehagene får minimum 13.000 kroner i generelt lønnstillegg. Fagarbeideren har særlig blitt prioritert i mellomoppgjøret for våre medlemmer i private barnehager.

Illustrasjon: barn, barnehager

Enighet i lønnsforhandlingene med FUS-barnehagene

Partene i FUS ble mandag 18. januar enige om ny hoved- og hovedtariffavtale. Det økonomiske resultatet ble likt resultatet fra PBL. Det vil si at partene ble enig om at det ikke er rom for nye lønnstillegg i 2020 ut over det som ble avtalt i 2019. Da ble det avtalt lønnstillegg med virkning i både 2019 og fra 1. januar 2020. 

Tarifforhandlingen i FUS-barnehagene er i mål. F.v: Sveinung Berger, Delta, Herdis Schärer, Fagforbundet, eier av FUS-barnehagene, Eli Sævereid og Gun Hafsaas, Utdanningsforbundet.

Godt oppgjør for de ansatte i FUS-barnehagene

Partene i tariffoppgjøret for FUS-barnehagene har kommet til enighet om en ny tariffavtale. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon fra venstre: Kristin Sabel Holt, Bente Vanglo, Herdis Schärer og Hans Christian Lundervold.

Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Fagforbundet kom til enighet med FUS torsdag 1. juni i mellomoppgjøret 2017. Forhandlingsdelegasjon er fornøyd med resultatet som er innenfor samme ramme som i kommunal sektor.

Aktivere SmartRedigering- innhold introside for nye publisister

Når pensjon blir fripolise - bør ansatte beholde garantert rente, eller gjøre investeringsvalg?

Ansatte i FUS-barnehagene får i disse dager brev fra Storebrand om pensjon fordi FUS har lagt om pensjonsordningen for de ansatte. Hva er lurt å gjøre?

Godt resultat for ansatte i FUS barnehager

Fagforbundet kom til enighet i årets hovedtariffoppgjør for ansatte i FUS barnehager.

Kort pause i FUS forhandlingene

Etter to dagers forhandlinger ble Fagforbundet og FUS enige om å fortsette tarifforhandlingene torsdag 13. oktober klokken 13.00.

Brudd i forhandlingene med FUS

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for ansatte i FUS barnehagene brøt sammen natt til torsdag 13. oktober. Oppgjøret går nå til mekling.

Forhandlingene i FUS-barnehagene fortsetter

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta starter opp igjen tarifforhandlingene med FUS.

Pause i FUS-forhandlingene

Det er pause i FUS-forhandlingene. Forhandlingene gjenopptas medio oktober.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?