Til hovedinnhold

Enighet i lønnsforhandlingene med FUS-barnehagene

Illustrasjon: barn, barnehager

Illustrasjon: barn, barnehager (Foto: Heidi Steen Steen, Heidi)

Partene i FUS ble mandag 18. januar enige om ny hoved- og hovedtariffavtale. Det økonomiske resultatet ble likt resultatet fra PBL. Det vil si at partene ble enig om at det ikke er rom for nye lønnstillegg i 2020 ut over det som ble avtalt i 2019. Da ble det avtalt lønnstillegg med virkning i både 2019 og fra 1. januar 2020. 

18.01.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 05.02.2021

Hovedavtale og hovedtariffavtale gjelder for perioden 1. mai 2020 – 30. april 2022, og ble avtalt mellom FUS AS og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Automatisk avlønning som fagarbeider for ansatte med relevant fagbrev

Vi har fått gjennomslag for at ansatte med relevant fagbrev skal avlønnes som fagarbeider. Det betyr at ansatte som har eller tar fagbrev blant annet som barne- og ungdomsarbeider får et lønnsopprykk. Hvor stort avhenger av hvor på ansiennitetsstigen man ligger. Lønnsforskjellen mellom ufaglært og fagarbeider ligger mellom 25.000 og 50.000.

Kode med krav om mastergrad

Partene er enig om at man skal forhandle om innføring av bruken av mastergrad-stillinger i hovedoppgjøret 2022.

Partssammensatte utvalg om pensjonssparing og AFP

Partene ble i forhandlingene enig om et partssammensatt utvalg som skal vurdere muligheten for tilsvarende forvaltning av pensjonssparingen som i barnehagepensjonsordningen. Arbeidet skal danne grunnlaget for forhandlingene i hovedoppgjøret i 2022.

Det ble i forhandlingene med PBL i oktober enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere og foreslå ulike måter å gjennomføre overgang til ny AFP-ordning. FUS går etter avtale med PBL inn i dette utvalget. Resultatet fra dette arbeidet skal, som i PBL, danne grunnlag for forhandlinger i hovedoppgjøret 2022.

Last ned og les protokollen for lønnsoppgjøret i FUS-barnehagene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?